מניעת הטרדה מינית בעבודה

בשנת 1998 נחקק בישראל "החוק למניעת הטרדה מינית – התשנ"ח". מטרת חוק זה היא ״לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים״. החוק מגדיר חמישה סוגי התנהגות המהווים הטרדה מינית, וקובע כי התנהגות כזו היא בגדר עבירה פלילית ועוולה אזרחית. עוד קובע החוק כי כל מעסיק חייב לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה ולטפל בכל מקרה.

בכל שנה פונים למרכזי הסיוע, אלפי נשים וגברים שהוטרדו מינית במקום עבודתם, במוסדות להשכלה גבוהה, בצבא, בקיבוצים ובמרחב הציבורי. נתונים אלו מצביעים על היקף התופעה ועל הצורך בהעלאת מודעות ופעילות למניעתה. ההטרדה המינית נושאת, בדרך כלל, אופי מתמשך ויש לה השלכות בתחום הרגשי, הנפשי, המשפחתי, המקצועי והכלכלי של הנפגע/ת. הנפגע/ת מבלה חלק ניכר מזמנו/ה במקום העבודה, רואה בו סביבה בטוחה ומצפה למצוא בו מקור לפרנסה, לגאווה מקצועית, להעצמת הערך העצמי ולקשירת קשרים חברתיים. ההטרדה המינית גורמת פגיעה חמורה בכל אלה. מחלקת החינוך של עמותת מסל"ן, מקיימת סדנאות והרצאות בנושא, הכשרות וימי עיון, במטרה להעלות את המודעות, להעניק ידע וכלים להתמודדות עם תופעת ההטרדה המינית ולחזק את ערכי הכבוד ההדדי. זאת מתוך אמונה שהקניית ידע וכלים, תתרום להאצת שינוי חברתי ועשייה בנושא זה.

קהל היעד:

  • מקומות עבודה שונים: עובדים, מנהלים וכל באי המקום.
  • המגזר הציבורי: מרכז השלטון המקומי - עיריות ומועצות אזוריות, נציבות שירות המדינה.
  • מוסדות להשכלה גבוהה: סטודנטים, צוותים אקדמיים ומנהליים.
  • צבא: מפקדים וחיילים.
  • קיבוצים: חברי הקיבוץ, העובדים והמנהלים בענפים השונים.

מטרות:

  • העלאת המודעות לתופעת ההטרדה המינית.
  • הקניית ידע לגבי דבר החוק וחובות המעביד בתחום של הטרדות מיניות.
  • הנגשת אפשרויות הפעולה להתמודדות עם תופעת האלימות המינית.
  • העצמה אישית עבור עובדים ועובדות.

קורס הכשרת ממונות וממונים למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה

קורס להכשרת ממונות וממונים למניעת הטרדה מינית, נועד על מנת להעניק ידע וכלים לממונה בבואם לטפל במקרה של הטרדה מינית, לאפשר להם לבצע את תפקידם על הצד הטוב ביותר, תוך שמירה על דרישות החוק.        

אנו מקיימים שני סוגי הכשרות:

1. הכשרה תהליכית - קורס שבו מתקיימת הכשרה תהליכית ומעמיקה, אשר מאפשרת למידה ומעניקה לממונה את כל הידע הדרוש לה, יוצרת גיבוש בקבוצה ומאפשרת דיונים, הרחבת הידע, התלבטויות, שיתוף במקרים ועוד. משך הקורס הינו 10 מפגשים, אחת לשבוע. בסיום הקורס ניתנת תעודת סיום קורס לממונה למניעת הטרדה מינית. בקורס אנו דנים בנושאים הבאים:  פמיניזם, הדרת נשים והטרדה מינית, החוק למניעת הטרדה מינית, מיתוסים אל מול מציאות בנושא אונס ותקיפה מינית בחברה הישראלית, הטרדה מינית כמייצרת נזקים לארגון - אז מה אומרות הסטטיסטיקות?, תגובות נפגעת - דפוסים רגשיים, התנהגותיים ופיסיולוגיים המאפיינים נפגעים ונפגעות תקיפה מינית, עקרונות סיוע ככלי לעבודת הממונה - פיתוח מיומנויות שיחה וסיוע, חסמים בפני הגשת תלונה דרך פסקי דין, עדות נפגעת הטרדה מינית בעבודה, הטרדה מינית במקום העבודה - ההליך הפלילי צרכי הנפגע/ת מול צרכי הממסד, טראומטיזציה משנית, מפגש עם ממונה - ההתמודדות במקום העבודה תפקידי הממונה - החוק הלכה למעשה: כלי תפעול ותשאול - כלי לשימושה של הממונה למניעת הטרדות מיניות בבואה לתשאל נפגע/ת, נילונ/ה ועדים ולערוך בירור במסגרת מקרה של הטרדה מינית בארגון.  

2. הכשרה פרטנית – שלושה מפגשים של הכשרה מקוצרת, בהם מקבל/ת הממונה את הידע הבסיסי אותו היא צריכה לדעת במסגרת תפקידה. בהכשרה אנו דנים בנושאים הבאים: מיתוסים אל מול מציאות בנושא אונס ותקיפה מינית בחברה הישראלית, החוק למניעת הטרדה מינית, ניתוח סיטואציות: סרטוני הטרדה מינית, חסמים בפני הגשת תלונה דרך פסקי דין,  תפקידי הממונה - החוק הלכה למעשה, כלי תפעול ותשאול : כלי לשימושה של הממונה למניעת הטרדות מיניות בבואה לתשאל נפגע/ת, נילונ/ה ועדים ולערוך בירור במסגרת מקרה של הטרדה מינית בארגון. בסיום ההכשרה תינתן בסיום הקורס תינתן תעודה לממונה למניעת הטרדה מינית.

להרשמה לקורס ולפרטים נוספים יש לפנות לרכזת התחום: מעיין עוזי - אביב

מייל: Eduh@maslan.org.il

לפרטים והזמנת סדנאות באזור הנגב:   hinuch@maslan.org.il 052-6216012 ,052-6216023

"הטרדות מיניות והתנכלויות הן התנהגויות כוחניות ופוגעניות, שגורמות נזק רב. אני מאמינה ביכולת ליצור שינוי וסביבת עבודה בטוחה ונקייה מפני הטרדות מיניות, על מנת שתהיה זו חברה טובה יותר".

מעיין עוזי-אביב, רכזת תחום מניעת הטרדה מינית, מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ואלימות, נגב