"מרחב בטוח" לנוער בסיכון

"מרחב בטוח" הינו פרויקט שמטרתו לתת מענה ייחודי ומותאם לצרכים המורכבים של נערים ונערות בסיכון. במסגרת הפרויקט מופעלות קבוצות תהליכיות המונחות באופן חוויתי ועוסקות בנושאים כגון: זוגיות בריאה, אלימות ואלימות מינית, לחץ חברתי ועוד. זאת בשאיפה לאפשר פתח אמיתי לגיבוש זהות עצמית בריאה ומתפקדת, ושינוי בתפיסות העצמיות והחברתיות של נערים ונערות בסיכון.

קהל היעד:

  1. נערים ונערות הנמצאים במצבי סיכון במסגרות חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי בגילאי 12-18 .
  2. נערים ונערות,  צעירים וצעירות הנמצאים במצבי סיכון במסגרות טיפוליות וחירומיות בגילאי 12-26 .
  3. נערים ונערות, צעירים וצעירות הנמצאים במצבי סיכון במוסדות שיקום וחלופת מעצר בגילאי  12-26.

מטרות הפרויקט:

  1. העלאת המודעות לאלימות ולאלימות מינית בקרב בני נוער במצבי סיכון.
  2. מניעה של אלימות ואלימות מינית כלפי ובקרב בני נוער בסיכון.
  3. יצירת מרחב בטוח לנערים ונערות בסיכון לשיח וללמידה בנושאים של אלימות ואלימות מינית.
  4. שינוי בתפיסות העצמי, הסביבה והחברה אצל בני נוער בסיכון.
  5. שינוי בתפיסות לגבי תפקידים אישיים ומגדריים, ולגבי מערכות יחסים.
  6. העלאת שיעורי הדיווח של בני נוער בסיכון על פגיעות מיניות.

התהליך החינוכי - טיפולי בפרויקט:

התהליך החינוכי - טיפולי מובנה ומותאם למאפיינים הייחודיים של כל מסגרת ושל כל קבוצה.

התהליך מנוהל על ידי אנשי מקצוע בעלי ניסיון בתחום ובתיאום ושיתוף מלאים עם בעלי התפקידים הרלוונטיים במסגרת.

לתהליך שלושה חלקים עיקריים:

חלק ראשון: היכרות עצמית וקבוצתית ובניית אמון.

חלק שני: למידה ושיח על תכנים של אלימות ואלימות מינית, תפיסות חברתיות ומקומנו למולם.

חלק שלישי: עיבוד, סיכום ופרידה.

 לפרטים והזמנת סדנאות:   hinuch@maslan.org.il 052-6216012 ,052-6216023

 

מיקומך באתר:פעילות>חינוך והסברה>"מרחב בטוח" לנוער בסיכון