סדנאות והדרכות למגזר הדתי

אלימות, ואלימות מינית בפרט, הינן תופעות חברתיות שכיחות ביותר בקרב כלל האוכלוסייה. מחקרים מראים כי תופעות חברתיות אלו שכיחות במידה זהה במגזר הדתי ולמעשה, אין מגזר בחברה אשר לא סובל מהשלכותיהן של תופעות האלימות והאלימות המינית. מתוך היכרות עם המגזר הדתי ומתוך ההבנה כי יש להתייחס למגזר זה בהתאם למאפייניו התרבותיים, אנו רואים חשיבות רבה בהתאמת התכנים והמענה הייחודיים לו-  הן לפרט והן לקהילה. לפגיעה מינית השלכות רגשיות, גופניות וחברתיות קשות. קהילות נתקלות בקושי רב בהתמודדות עם פגיעות מיניות, שכן הפגיעה מאיימת על שלמות הקהילה וחושפת נקודות כאובות. ומכאן, התגובות השכיחות: הכחשה והשתקה, מה שמותיר את הנפגעות והנפגעים בודדים בסבלם עם תחושות אשמה ובושה, דבר המעכב ומחבל באפשרות ההחלמה ואף פוגע בחוסן הקהילה.

כדי להתמודד באופן אחראי ומקצועי עם מניעה, איתור, זיהוי וטיפול באירועים ובהתנהגויות של אלימות ואלימות מינית, עלינו להכיר את ההיבטים, המאפיינים וההשלכות של התופעה. החל מהכרה ביחסנו אליה ועד להבנת כל משמעויותיה השונות והדינאמיקה של הפגיעה המינית המתרחשת ומשפיעה ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה, הקהילה והחברה כולה. כל זאת, מתוך תשומת הלב והרגישות לעולם ההלכה ולאורח החיים הדתי.

מטרות הפרויקט

 1. הסברה והעלאת המודעות, לשם קיום שיח בנושאים של אלימות ואלימות מינית.
 2. מניעה של התנהגויות מיניות לא מותאמות, אלימות מינית ופגיעות מיניות.
 3. הקניית ידע חינוכי רלוונטי, כלים לאיתור, זיהוי והתמודדות עם הנושא תוך התאמה למגזר הדתי.
 4. הנגשת מקורות הסיוע והמענה לנפגעות דתיות ולנפגעים דתיים.
 5. העלאת תחושת המסוגלות והמוטיבציה בקרב אנשי טיפול וצוותים מקצועיים לספק מענים בתחומים אלו למטופליהם/לקוחותיהם.
 6. העלאת שיעורי הדיווח על פגיעות מיניות בקטינים וחסרי ישע.
 7. הנגשת ידע מקצועי ועדכני והעמקת ההבנה והבקיאות בתחום הפגיעה המינית בקרב אנשי טיפול ואנשי מקצוע ובקרב גורמים מובילים ואנשי מפתח בקהילות דתיות.
 8. מתן כלים להתמודדות עם פגיעות של פרטים בבית הספר ובקהילה.

אוכלוסיות היעד:

 1. ילדים ונוער בין הגילאים 3-18 הנמצאים במסגרות חינוך-דתי שונות
 2. הורים לילדים ונוער בין הגילאים 3-18 החיים בקהילות דתיות.
 3. צוותים חינוכיים במסגרות החינוך הדתי.
 4. תלמידי ישיבות תיכוניות, ישיבות גבוהות וכוללים.
 5. תלמידות אולפנות ומדרשות לבנות.
 6. סוכני שינוי במגזר הדתי - רכזי קהילות, פעילים חברתיים, רבנים, צוותים טיפוליים.

יש לציין כי המנחים והמנחות אשר מעבירים את הסדנאות עברו הכשרה מתאימה למגזר הדתי וכי המערכים והסדנאות יתקיימו בהתאם לאורח החיים הדתי ומתוך כבוד ושמירה על ערכי הקהילה והדת.

לפרטים והזמנת סדנאות:   hinuch@maslan.org.il 052-6216012 ,052-6216023

 

מיקומך באתר:פעילות>סדנאות והדרכות>סדנאות והדרכות למגזר הדתי