מניעת פגיעה בבעלי מוגבלויות

מחקרים מראים כי 80% מהנשים שאובחנו עם מחלות נפש כרוניות סבלו בעברן מפגיעה מינית.

למרכזי הסיוע מגיעות לא פעם נשים עם מוגבלות נפשית שאינן רוצות קשר עם מערך בריאות הנפש, חלק מהנשים פיתחו סימפטומים של מחלת נפש בעקבות הפגיעה המינית שעברו. לאור כך, אנו רואות חשיבות גדולה בהענקת כלים לזיהוי והתמודדות עם הנושא לאנשי מקצוע העובדים עם נשים נפגעות נפש.

בימים אלה פועל איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית להגביר את שיתוף הפעולה עם הגורמים המעניקים טיפול, סיוע ותמיכה באנשים עם מוגבלויות נפשיות. מתקיימות הכשרות לאנשי מקצוע במוסדות שיקומיים ובהוסטלים לפגועי נפש, וכן סדנאות בנושא לאנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית או שכלית.

לאחרונה נפתחה הכשרה לצוות האחיות בכפר-שאול איתנים. ההכשרה כוללת תשעה מפגשים בהנחיית נציגות ממרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ואונס, ירושלים.