תרומות למסל"ן

תרומות:  לתרומה מקוונת באתר Jgive  

https://www.jgive.com/new/he/ils/collect/donation-targets/116214/amount

לפרטים נוספים נא לפנות לעדי לביא - ראש תחום פיתוח משאבים, מסל"ן

resource@maslan.org.il