נתונים כלליים

אחת מכל שלוש נשים עוברת פגיעה מינית במהלך חייה. 

לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי, כ-35% מהנשים בעולם עוברות פגיעה מינית פיזית במהלך חייהן.(1)

על פי הערכות המשרד לביטחון פנים, אחת מכל שלוש נשים תותקף מינית בחייה – כאשר 84 אלף נשים נפגעות בשנה. המשמעות היא כי בישראל מתרחשות, על פי ההערכה, כ-230 תקיפות מיניות מדי יום. לפי מדד האלימות הלאומי, שפרסם המשרד בשנת 2014(2), שיעור עבירות האלימות המינית בישראל גבוה ב-10% מהשיעור הממוצע במדינות החברות הארגון החברות המפותחות (OECD).

במחקר שערכה הד"ר אביגיל מור בשנת 2009 על מדגם של נשים ונערות ישראליות בגילים 16 עד 28, נמצא כי 33% מהנבדקות עברו תקיפה מינית פיזית במהלך חייהן.(3)

 

אחת מכל חמש נשים עוברת אונס.

מחקרים שונים בעולם מציגים נתונים על פיהם בין 20% ל-25% מהנשים עוברות אונס, או ניסיון אונס, במהלך חייהן.(4,5)

על פי מחקרה של מור, שנערך על נבדקות ישראליות, כ-21% מהנערות והנשים בישראל נאנסו.(3)

 

אחת מכל חמש ילדות עוברת פגיעה מינית.

במחקר רחב היקף שנערך בישראל בשנת 2013 במסגרת מיזם טריאנה, נמצא כי 18.3% מהנערות הותקפו מינית בטרם מלאו להן 16 שנים.

על פי המחקר, שיעור הפגיעות המיניות עולה עם הגיל:

 14% מתלמידות ותלמידי כיתה ו' דיווחו על פגיעה מינית.

 20% מתלמידות ותלמידי כיתה ח' דיווחו על פגיעה מינית.

24% מתלמידות ותלמידי כיתה י' דיווחו על פגיעה מינית. 

מבין כלל הילדים והילדות שנפגעו מינית, כמחצית (46.5%) ציינו שהפגיעה ארעה יותר מפעם אחת, ורובם/ן ציינו כי הפגיעה המשיכה במהלך השנה האחרונה.(6)

במחקר מוקדם יותר, משנת 1994, אשר בחן את שיעורי הפגיעה בילדות בהסתמך על דיווחים של מבוגרות, עלה כי 31% מהנשים עברו פגיעה מינית בילדות.(7)

 

עד אחת מכל שבע ילדות עוברת גילוי עריות.

על פי אחת ההערכות המחקריות הבולטות, אחד/ת מכל שבע/ה ילדים/ות עברו פגיעה מינית במסגרת המשפחה.(8,9)

לפי הערכות אחרות מהעולם, 20%-30% מהנשים נפגעו בילדותן – כאשר לפחות כמחצית מהן נפגעו על ידי בני משפחה.(10,11)

על פי המחקר של מיזם טריאנה, כשליש (29.7%) מהפגיעות המיניות בקרב נערים ונערות יהודים/ות עד גיל 16 התרחשו בתוך המשפחה. באשר לחברה הערבית, נמצא כי שני שלישים מהנערים והנערות שדיווחו על פגיעה מינית נפגעו בתוך המשפחה.(6)

 

עד גיל 12, שיעור הבנים הנפגעים מינית זהה לשיעור הבנות.

מחקרים שונים מרחבי העולם הראו כי שיעור הבנים הנפגעים מינית לפני גיל 12, זהה לשיעור הבנות הנפגעות מינית באותה שכבת גיל.

על פי המחקר של מיזם טריאנה, גם בגילים מאוחרים יותר – עד גיל 16, שיעור הפגיעות בקרב בנים נמוך רק באחוז אחד וחצי משיעור הפגיעות בקרב בנות.(6)

בנוסף, כ-20% מהתלונות על עבירות מין במשטרה מוגשות על פגיעה בילדים, נערים וגברים.(12)

 

רק שישה אחוזים מהפגיעות המיניות מדווחות לרשויות.

כך, על פי מדד האלימות הלאומי של המשרד לביטחון פנים משנת 2014.(2)

מעל 85% מכלל מקרי התקיפה המינית מבוצעים ע"י אדם המוכר לקורבן. 

על פי נתוני מרכזי הסיוע, התואמים מחקרים אחרים בעולם, מעל ל-85% מהפגיעות המיניות התבצעו בידי אדם המוכר לנפגע/ת, כולל בני משפחה, חברים ומכרים, מעסיקים, עמיתים, בעלי מרות וכו'.(12)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. World Health Organization, “Global and regional estimates of violence against women”, 2013

2. המשרד לביטחון לאומי, מדד האלימות הלאומי 2014

3. ד"ר אביגיל מור, ממדי החשיפה לאלימות מינית בקרב נשים בישראל ומאפייניה: הערכה ראשונית, סוגיות חברתיות בישראל, 7, 2009,

World Health Organization, World report on violence and health, 2002, p:152 .4

5. Centers for Disease Control and Prevention, National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, 2010 Report

6. פרופ' רחל לב-ויזל, פרופ' צבי איזיקוביץ', התעללות, הזנחה ואלימות כלפי ילדים ובני נוער בישראל (מיזם טריאנה), 2013

7. שיין, מ', בידרמן, א', באראס, מ', בנט, ל', בישראת, ב', בורקן... וקיטאי, א', התעללות מינית בילדים- שכיחות התופעה בעברם של מבוגרים המבקרים אצל רופאי משפחה בישראל. בתוך ילדים כקרבנות התעללות מינית במשפחה- מבט נוסף על התופעה, שכיחותה ומאפייניה, עמ' 88-74.

8. צביה זליגמן, מבוא לגילוי עריות: אין אמת, ואין חסד, ואין רחמים, הסוד ושברו: סוגיות בגילוי עריות, 2004, עמ' 40-15.

9. Russell, D. E. H. The incidence and prevalence of intrafamilial and extrafamilial sexual abuse of female children. Child Abuse and Neglect, 7(2), 1983, pp. 133–146.

10. Casey, E. A., & Nurius, P. S. Trends in the prevalence and characteristics of sexual violence: A Cohort analysis. Violence and Victims, 21, 2006, pp 629– 644.

11. Moor, A., & Silvern, L. Identifying pathways linking child abuse to psychological outcome: The mediating role of perceived parental failure of empathy. Journal of Emotional Abuse, 6, 2006, pp 91–112

12. איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, הנזקים הסמויים מן העין: השלכות כלכליות ובריאותיות של פגיעה מינית, דו"ח שנתי לשנת 2017

מיקומך באתר:מידע>סטטיסטיקה>נתונים כלליים