פעילויות נוספות

מניעת הטרדה מינית בעבודה

בכל שנה פונים למרכזי הסיוע, אלפי נשים וגברים שהוטרדו מינית במקום עבודתם, במוסדות להשכלה גבוהה, בצבא, בקיבוצים ובמרחב הציבורי. נתונים אלו מצביעים על היקף התופעה ועל הצורך בהעלאת מודעות ופעילות למניעתה. ההטרדה המינית נושאת, בדרך כלל, אופי מתמשך ויש לה השלכות בתחום הרגשי, הנפשי, המשפחתי, המקצועי והכלכלי של הנפגע/ת. הנפגע/ת מבלה חלק ניכר מזמנו/ה במקום העבודה, רואה בו סביבה בטוחה ומצפה למצוא בו מקור לפרנסה, לגאווה מקצועית, להעצמת הערך העצמי ולקשירת קשרים חברתיים. ההטרדה המינית גורמת פגיעה חמורה בכל אלה. מחלקת החינוך של עמותת מסל"ן, מקיימת סדנאות והרצאות בנושא, הכשרות וימי עיון, במטרה להעלות את המודעות, להעניק ידע וכלים להתמודדות עם תופעת ההטרדה המינית ולחזק את ערכי הכבוד ההדדי. זאת מתוך אמונה שהקניית ידע וכלים, תתרום להאצת שינוי חברתי ועשייה בנושא זה.

ONLINE- הפקת המקור של מסל"ן

הצגה העוסקת באלימות ופגיעה מינית במרחב הווירטואלי והממשי ובהקשרם החברתי, בתגובות בית הספר, ההורים, החברים והתקשורת. ההצגה נכתבה על ידי מסל"ן ותיאטרון "כל אדם", ומיועדת לבני נוער מגילאי חטיבת הביניים ומעלה במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, וכן לצוותי חינוך ולהורים.