מהי פגיעה מינית?

 

תקיפה מינית היא כל התנהגות ו/או מעשה בעל אופי מיני הנכפה על אישה, גבר או ילד/ה ללא הסכמה, בניגוד לרצון החופשי ושלא מבחירה; או, לחלופין, כאשר ההתנהגות/המעשה המיני נעשה תוך ניצול פערי כוחות, חולשה או גיל צעיר, באופן שמעקר את יכולת הנפגע/ת לספק הסכמה באופן חופשי. תקיפה מינית יכולה להתבצע בידי גבר, אישה או קטין/ה. 

תקיפה מינית היא אקט של אלימות אשר נוקט התוקף כלפי מי שנתפס בעיניו כחלש ממנו. היא אינה דחף מיני בלתי נשלט, אלא פשע שנעשה במודע, במטרה לשלוט בקורבן ולהשפילו.

מרבית הנפגעות מאלימות המינית הן נשים – עובדה המשקפת את מקומן החברתי אשר גם כיום, במאה ה-21, נתפס כנחות לגברים. אלימות מינית היא אמצעי נוסף לדיכוי נשים בחברה פטריארכאלית.

אלימות מינית היא תופעה חברתית הקיימת בכל חברה שמקבלת התנהגות אגרסיבית וחוסר שיווין בין המינים, וישראל ביניהן. בכל שנה, אלפי נשים פונות למרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית לעזרה לאחר תקיפה, והסטטיסטיקה מראה שאחת מכל שלוש נשים תעבור פגיעה מינית במהלך חייה.

סוגי תקיפה מינית

 • תקיפה מינית – מונח כולל לכל עבירות המין. כל פעולה או אמירה שהקשרה מיני הנעשית ללא הסכמה חופשית של שני הצדדים.
 • אונס – החדרת אבר מאברי הגוף או חפץ לאבר המין של אישה ללא הסכמתה.
 • מעשה סדום - החדרת אבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת אבר מין לפיו של אדם ללא הסכמתו.
 • ניסיון אונס – ניסיון החדרת אבר מאברי הגוף או חפץ לאבר המין של אישה ללא הסכמתה.
 • אונס קבוצתי – אונס המבוצע בידי יותר מתוקף אחד.
 • אונס מתמשך – אונס חוזר ונשנה על פני תקופת זמן.
 • גילוי עריות – התעללות או תקיפה מינית על ידי בן משפחה.

להגדרות המשפטיות המלאות לסוגי התקיפה המינית המצויים בחוק, ראו את חוק העונשין, תשל"ז-1977.

סוגי הטרדה מינית

 • סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
 • מעשה מגונה, קרי כל מעשה שנעשה לשם ביזוי, גירוי או סיפוק מיניים.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות.
 • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו כאשר אותו אדם הראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.
 • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותו, לרבות נטייתו המינית.
 • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.
 • הצעות או התייחסויות בעלות אופי מיני שאינן דורשות כי המוטרד יראה שהוא אינו מעוניין בהן וזאת בנסיבות של ניצול יחסי עבודה, תלות ומרות אחרים.

הטרדה מינית במקום העבודה

בכל מקום עבודה המונה יותר מעשרה עובדים, חובה על המעסיק על פי חוק למנות אחראית למניעת הטרדה מינית. אם עברת הטרדה מינית בעבודה או התנכלות על רקע הטרדה מינית, באפשרותך לפנות לאחראית ולהגיש תלונה, אשר תטופל בכלים משמעתיים במסגרת התקנון למניעת הטרדה מינית שבמקום העבודה.

ניתן, במקום או בנוסף, להגיש תלונה במשטרה ו/או להגיש תביעה אזרחית בבית דין לענייני עבודה.

מיקומך באתר:מידע>מהי פגיעה מינית?>