הכשרות לאנשי מקצוע

חלק ממרכזי הסיוע מקיימים מערך של קורסי הכשרה, הדרכה ותמיכה לנשות ואנשי מקצוע מתחומי הטיפול, הפסיכותרפיה והפסיכיאטריה שפוגשות/ים פונות ופונים נפגעי תקיפה מינית. את המערך מקיימות נשות מקצוע מומחיות מתחומי הטיפול בנשים, ובנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.

הקורסים המוצעים מאפשרים העמקה בהבנה של התהליכים הרגשיים ואסטרטגיות ההתמודדות של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, ומוסיפים כלים לעבודה אתם בתוך החדר הטיפולי. כמו כן, הקורסים משלבים בתוכם תיאוריות בנושאי טראומה וטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, תוך למידה מתיאורי מקרה ועבודה עם חומרים משדות עבודה ספציפיים של המשתתפות/ים.