הקוד הוולונטרי למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה

 

החוק למניעת הטרדה מינית, מקים חובה ייחודית על מעסיקים למנוע ולטפל בהטרדות מיניות. לשם כך, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ומכון התקנים הישראלי, השיקו את הקוד הוולונטרי למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה.

הקוד הינו כלי עבודה מובנה ושיטתי להתמודדות עם התופעה ומטרתו לסייע למעסיקים ביישום החוק וביצירת תרבות ארגונית מכבדת ונקייה מהטרדות.

הטרדה מינית הינה תופעה חברתית, ושכיחותה במסגרת מקומות עבודה היא גבוהה. איגוד מרכזי הסיוע בחר להוביל את פיתוח הקוד, מתוך מטרה לצמצם את התופעה ולתת מענה לפערים וצרכים העולים מהשטח. גיבוש הקוד נתמך על ידי משרד הכלכלה ונערך בשיתוף בעלי עניין רבים וביניהם מרכזי הסיוע, יועצים משפטיים וארגוניים, נשות אקדמיה, ארגוני נשים ואיגודי מעסיקים ועובדים.

הקוד נשען על החוק למניעת הטרדה מינית, אולם מרחיב ומתרגם אותו להנחיות ברורות וישימות יותר, במטרה להוביל להתמודדות אפקטיבית עם התופעה. הקוד מתאים לארגונים גדולים כקטנים וללא קשר לתחום עיסוקם, ונכתב בשפת מערכות הניהול, המוכרות לארגונים רבים.

הקוד קובע בין היתר, את משך ותכני ההכשרה של הממונה על מניעת הטרדה מינית, תדירות הדרכות לעובדים, נוהל טיפול בתלונה, קיום סקר הנהלה שנתי, וביצוע בדיקה פנימית על ידי הארגון בתחום הטיפול והמניעה.

תעודה על אימוץ הקוד, תינתן לארגונים אשר עברו מבדק על ידי מכון התקנים הישראלי ונמצאו כעומדים בדרישות הקוד, ולאחר חתימת הארגון על התחיבות למבדק אחת לשנתיים. הענקת התעודה, תלווה במתן תו המעיד על הארגון כפועל למניעה וטיפול בהטרדה מינית וניתן יהיה לפרסמו על מסמכי הארגון. ארגונים אשר יאמצו את הקוד יהיו חלק מ'קהילת ארגונים מובילים המיישמים את הקוד'.  

יתרונות לארגון באימוץ הקוד:

  • קבלת כלי אופרטיבי ליצירת תהליך סדור ובהיר למניעה וטיפול בהטרדות מיניות.
  •  התמודדות אפקטיבית עם התופעה.
  • חיזוק תחושת המוגנות האישית של העובדים ושביעות רצונם באשר להתמודדות הארגון עם התופעה.
  • תפיסה חיובית של הארגון, כפועל מתוך אחריות חברתית וערכית ליצירת סביבת עבודה מכבדת ובטוחה ובעל אפס סובלנות להטרדה מינית.  

הקוד למניעת הטרדה מינית מתמקד במניעה, מתוך הבנה שזו הדרך הטובה ביותר להתמודד עם התופעה, תוך יצירת אקלים ארגוני מכבד. איגוד מרכזי הסיוע פיתח תהליך מובנה להטמעת הקוד בארגונים, בנוסף לפעילות מרכזי הסיוע בהכשרות לממונות על מניעת הטרדה מינית, הדרכות לעובדים ולמנהלים.      

ארגונים המעוניינים בקבלת ייעוץ להטמעת הקוד הוולונטרי למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה, מוזמנים לפנות לעו"ד הלה נויבך בדוא"ל: prevention@igud1202.org.il

  

 

למאמר בגלובס אודות הקוד - http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001103330