מניעת הטרדה מינית בעבודה

החוק למניעת הטרדה מינית נחקק בשנת 1998, במטרה לייצר שינוי חברתי- למנוע פגיעה בחירותו ופרטיותו של האדם, ולקדם את השוויון בין המינים. החוק מטיל אחריות על המעביד לייצר אווירת סביבת עבודה נעימה ונטולת הטרדות מיניות ומכיר בכך כי על מנת ליצור סביבה כזו יש לחייב את הארגון ומנהליו להקפיד על נהלים שימנעו הטרדה מינית. מרכזי הסיוע השונים מקיימים מבחר של סדנאות והרצאות למקומות עבודה - למעבידים ולעובדים. במסגרת הסדנאות נלמדים מיתוסים הקשורים להטרדה מינית, מתקיימים דיונים מעמיקים בחוק וניבחנים חובותיהם וזכויותיהם של עובדים ומנהלים. כמו כן, מרכזי הסיוע מקיימים ימי עיון וסדנאות לממונות על הטרדה מינית במקום העבודה, במסגרתן ניתנים ידע וכלים, יעוץ מקצועי ותמיכה החיוניים למילוי תפקיד מורכב זה.