קווי החירום לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

1202: נשים | 1203: גברים

04-6566813: נשים ערביות | 02-6730002: נשים דתיות | 02-5328000: גברים דתיים
סיוע דרך WhatsApp ב-052-8361202      |    סיוע אונליין בצ'אט (שעות הערב)

פעילים 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע     הנגשת מרכזי הסיוע: לחצו לפרטים

נתוני איגוד מרכזי הסיוע

בחלק זה תוכלו למצוא את הנתונים העדכניים ביותר של מרכזי הסיוע ושל הרשויות השונות, אשר לקוחים מהדו"ח השנתי לשנת 2014. מדי שנה, ביום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים המתקיים בתאריך 25 בנובמבר, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית מפרסם את הנתונים השנתיים אודות פגיעה מינית ופניה למרכזים ולרשויות.

נתוני מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מיניתנתונים כלליים לשנת 2015

 • בשנת 2014 הגיעו 40,000 פניות למרכזי הסיוע
 • מתוכן, 8,938 היו פניות חדשות
 • מדובר בעליה של 3.5% ביחס למספר הפניות בשנה הקודמת
 • 13% מהמקרים שפניות אודותם הגיעו למרכזי הסיוע, דווחו למשטרה

חלוקה על פי מין

 • 84.3% מהפניות דיווחו על פגיעה בנשים, נערות וילדות
 • 15.5% מהפניות דיווחו על פגיעה בגברים, נערים וילדים

חלוקה על פי גיל

 • 41.1% בבוגרים
 • 58.9% מהפניות דיווחו על פגיעה בקטינים (עד גיל 18)

חלוקה על פי סוג הפגיעה

 • הפגיעה הנפוצה ביותר היא אונס וניסיון אונס – 34% מכלל הפניות
 • 24% מהפניות דווחו על פגיעה מינית על ידי בן-משפחה קרוב (גילוי עריות)
 • 13% מהפניות דווחו על מעשה מגונה
 • 12% מהפניות דווחו על הטרדה מינית בעבודה
 • 9% מהפניות דווחו על הטרדה מינית 
 • 5% מהפניות דווחו על תקיפה קבוצתית 

חלוקה על פי קשר עם התוקף

סך הכל התקבלו 5548 פניות על הפוגעים.

5346 גברים פגעו, 202 נשים פגעו

 • מרבית הפניות דיווחו על הורה/בן משפחה – 26% מהפניות
 • 25% מהפניות דיווחו על ידיד/שכן/מכר
 • 12% מהפניות דיווחו על בעל מרות חינוכית או בעבודה
 • 11% מהפניות דיווחו על זר
 • 10% מהפניות דיווחו על בן/בת זוג
 • 5% מהפניות דיווחו על נותן שירותים
 • 4% מהפניות דיווחו על מעסיק /עמית בעובדה
 • 3% מהפניות דיווחו על מטפל נפשי/גופני
 • 1% מהפניות דיווחו על סמכות דתית/ רוחנית

נתוני משטרת ישראל

(מקור הנתונים הוא הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל. מקור הפער בין סך כל התיקים לבין סך כל העבירות, הוא בנתונים חסרים של משטרת ישראל).

נתונים כלליים

 • 5,974 תיקי עבירות מין נפתחו במשטרה
 • מתוכם 855 תלונות על עבירות מין בתוך המשפחה
 • 4,254 תלונות הוגשו על פגיעה בנשים, נערות וילדות
 • 1,024 מהתלונות הוגשו על פגיעה בגברים, נערים וילדים
 • 3,789 תלונות היו נגד חשודים בגירים
 • 692 תלונות היו נגד חשודים קטינים

חלוקה על פי סוג ההיכרות עם האדם הפוגע

 • 3251 אדם זר
 • 1065 אחר
 • 317 מכר
 • 172 שכן
 • 117 חבר
 • 99 קרוב אחר
 • 36 מעביד
 • 36 עובד
 • 12 אסיר
 • 4 שותף עסקי
 • 4 סוהר
 • 3 אפוטרופוס
 • 3 בחסות אפוטרופוס

נתוני הפרקליטות

מקור הנתונים הוא הממונה על חוק חופש המידע במשרד המשפטים

 • בשנת 2014 נפתחו בפרקליטות 3687 תיקים בחשד לעבירות מין.
 • בשנת 2014 נפתחו בפרקליטות 399 בחשד לעבירות הטרדה מינית.

חלוקה על פי סוג העבירה-תיקים שנפתחו

 • 49.6% מהתיקים נפתחו בגין מעשה מגונה
 • 22.1% מהתיקים נפתחו בגין אינוס
 • 13% בגין מעשה מגונה בפומבי
 • 7.7% עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע
 • 6.2% בגין מעשה סדום
 • 1.1% בעילה אסורה בהסכמה
 • 0.1% יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל

כתבי האישום שהוגשו בגין עבירות מין והטרדה מינית

בשנת 2014 הגישה הפרקליטות 701 כתבי אישום הכוללים אישומים בעבירות המין המעוגנות בחוק העונשין ו- 21 כתבי אישום הכוללים אישומים בעבירות על פי החוק למניעת הטרדה מינית.

פילוח על פי סוג העבירה

 • 56.5% מעשה מגונה
 • 14.1% אינוס
 • 9.0% מעשה מגונה בפומבי
 • 8.3% מעשה סדום
 • 7.9% עבירות מין במשפחה וביד אחראי על על חסר ישע.
 • 2.9% הטרדה מינית
 • 1.0% בעילה אסורה בהסכמה
 • 0.3% יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל.

תיקים שהסתיימו לאחר הליך שיפוטי - זיכוי או הרשעה

 • 81% הורשע
 • 9% אחר
 • 6% הסתיים ללא הרשעה
 • 4% זוכה

נתוני הנהלת בתי המשפט לשנת 2014

בשנת 2014 נפתחו 852 תיקי עבירות מין והטרדה מינית.

הכרעת הדין בתיקים שנדונו בבתי המשפט

 • 651 הרשעה
 • 50 אשמה ללא הרשעה
 • 48 מחיקת אישום
 • 42 נדחה
 • 32 זיכוי מלא
 • 30 התקבל
 • 30 אי כשירות לעמוד לדין
 • 23 ללא תוצאה
 • 17 התקבל חלקית
 • 10 נסגר טכנית
 • 9 נמחק
 • 2 שחרור בערובה
 • 2 מעצר עד תום ההליכים
 • 1 זיכוי חלקי
 • 1 אזיקה אלקטרונית
 • 1 שחרור

 נתוני צה"ל לשנת 2014

בשנת 2014 התקבלו במרכז מהו"ת (מרכז התמודדות ותמיכה) ויוהל"ן 1073 פניות:
667 דיווחים בנסיבות צבאיות ו 406 בנסיבות אזרחיות.

 • החלוקה המגדרית היא: 997 נפגעות ו 76 נפגעים. 
 • 104 תיקים טופלו בפרקליטות הצבאית.
 • 29 תיקים ניתנו הוראות להעמדה לדין משמעתי.
 • ניתנו פסקי דין בעניינם של 28 נאשמים: 26 הורשעו ו 2 זוכו.

 נתוני נציבות שירות המדינה לשנת 2014

נפתחו 129 פניות בנושאים של הטרדות מיניות ועבירות מין.31 פניות במשרד הבריאות

 • 29 פניות במשרד הבריאות
 • 27 פניות במשרד החינוך
 • 11 פניות בביטוח לאומי
 • 8 פניות בדואר ישראל
 • 6 פניות ברשות שדות התעופה
 • 41 פניות ביתר המשרדים. 

117 עובדים מושעים מתוכם: 

 • 92 מושעים בעקבות הליכים פלילים
 • 25 בערבות הליכים משמעתיים,
 • הוגשו 13 תובעות לבית הדין למשמעת. 

נתונים כלליים לשנת 2014

 • בשנת 2013 הגיעו 40,000 פניות למרכזי הסיוע
 • מתוכן, 8,637 היו פניות חדשות
 • מדובר בעליה של 12% ביחס למספר הפניות בשנה הקודמת
 • 15% מהמקרים שפניות אודותם הגיעו למרכזי הסיוע, דווחו למשטרה

חלוקה על פי מין

 • 87% מהפניות דיווחו על פגיעה בנשים, נערות וילדות
 • 13% מהפניות דיווחו על פגיעה בגברים, נערים וילדים

חלוקה על פי גיל

 • 31% מהפניות דיווחו על פגיעה עד גיל 12
 • 33% מהפניות דיווחו על פגיעה בין הגילאים 13-18
 • 36% מהפניות דיווחו על פגיעה בבוגרים

חלוקה על פי סוג הפגיעה

 • הפגיעה הנפוצה ביותר היא אונס, מעשה סדום וניסיון אונס – 36% מכלל הפניות
 • 26% מהפניות דיווחו על פגיעה מינית על ידי בן-משפחה קרוב (גילוי עריות)
 • 17% מהפניות דיווחו על הטרדה מינית
 • 15% מהפניות דיווחו על מעשה מגונה
 • 5% מהפניות דיווחו על תקיפה קבוצתית
 • 1% מהפניות דיווחו על חשיפה לפורנוגרפיה

חלוקה על פי קשר עם התוקף

 • מרבית הפניות דיווחו על הורה/בן משפחה – 28% מהפניות
 • 24% מהפניות דיווחו על ידיד/שכן/מכר
 • 14% מהפניות דיווחו על מעסיק/עמית בעבודה
 • 11% מהפניות דיווחו על בן/בת זוג
 • 11% מהפניות דיווחו על זר
 • 4% מהפניות דיווחו על נותן שירותים
 • 3% מהפניות דיווחו על מטפל נפשי/גופני
 • 3% מהפניות דיווחו על גורם מחנך
 • 1% מהפניות דיווחו על סמכות רוחנית
 • 1% מהפניות דיווחו על בליינד-דייט

נתוני משטרת ישראל

(מקור הנתונים הוא הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל. מקור הפער בין סך כל התיקים לבין סך כל העבירות, הוא בנתונים חסרים של משטרת ישראל).

נתונים כלליים

 • 5,704 תיקי עבירות מין נפתחו במשטרה
 • מתוכם 2,191 הם תיקי עבירות מין כלפי קטינים
 • 4,021 תלונות הוגשו על פגיעה בנשים, נערות וילדות
 • 1,028 מהתלונות הוגשו על פגיעה בגברים, נערים וילדים
 • 3,108 תלונות היו נגד חשודים בגירים
 • 765 תלונות היו נגד חשודים קטינים

חלוקה על פי סוג העבירה

 • מרבית התיקים נפתחו על מעשה מגונה בכוח – 2,865 מהתיקים
 • 1,055 תיקים נפתחו על אינוס בכוח או באיומים
 • 974 מהתיקים נפתחו על מעשה מגונה בפומבי
 • 820 מהתיקים נפתחו על הטרדה מינית
 • 410 מהתיקים נפתחו על אינוס ובעילה שלא כחוק
 • 297 מהתיקים נפתחו על מעשה מגונה שלא בכוח
 • 17 מהתיקים נפתחו על אחר

נתוני הפרקליטות

מקור הנתונים הוא הממונה על חוק חופש המידע במשרד המשפטים

 • בשנת 2013 טופלו בפרקליטות 5,238 תיקי עבירות מין המעוגנות בחוק העונשין, מתוכם 2,815 נפתחו בשנה זו.
 • בשנת 2013 טופלו בפרקליטות 390 תיקים המעוגנים בחוק למניעת הטרדה מינית, מתוכם 239 נפתחו בשנה זו.

חלוקה על פי סוג העבירה-תיקים שנפתחו

 • מעשה מגונה – 1,418 תיקים
 • אינוס, בעילה אסורה בהסכמה ומעשה סדום – 1,037 תיקים
 • מעשה מגונה בפומבי
 • 402
 • עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע –
 • 255
 • הטרדה מינית –
 • 239
 • יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל –
 • 5

כתבי האישום שהוגשו בגין עבירות מין והטרדה מינית

בשנת 2013 הגישה הפרקליטות 594 כתבי אישום הכוללים אישומים בעבירות המין המעוגנות בחוק העונשין ו- 40 כתבי אישום הכוללים אישומים בעבירות על פי החוק למניעת הטרדה מינית.

פילוח על פי סוג העבירה

  מעשה מגונה-
 • 385
 • אינוס, בעילה אסורה בהסכמה ומעשה סדום –
 • 232
 • מעשה מגונה בפומבי –
 • 103
 • עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע –
 • 62
 • הטרדה מינית –
 • 40

תיקי עבירות המין וההטרדה המינית שנסגרו בפרקליטות בשנת 2013

בשנת 2013 נסגרו בפרקליטות ללא הגשת כתב אישום 1,668 תיקי עבירות מין המעוגנות בחוק העונשין ו- 130 תיקי הטרדה מינית.

סיבות סגירת תיקים-עבירות מין

 • 71.4% - חוסר ראיות
 • 10.5% - הנסיבות אינן מצדיקות העמדה לדין
 • 10.3% - אין אשמה
 • 7.7% - אחר
 • 0.6% - התיישנות

סיבות סגירת תיקים-הטרדה מינית

 • 65.5% - חוסר ראיות
 • 14.5% - אין אשמה
 • 13.6% - הנסיבות אינן מצדיקות העמדה לדין
 • 6.4% - אחר

חשוב לציין לגבי סעיף אין אשמה, כי לרוב הכוונה אינה לכך שהעבירה לא התרחשה, אלא מקרים בהם המערכת אינה יודעת להצביע מי היה הפוגע. למשל כאשר הנפגע/ת לא הכיר/ה את הפוגע/ת, מצב של חוסר הכרה, העבירה נעשתה בגיל צעיר ולכן לא ניתן לאתר את הפוגע/ת וכדומה.

בסעיף הנסיבות אינן מצדיקות העמדה לדין, הכוונה לרוב שמבחינת מערכת המשפט המקרים הם מינוריים יותר או בעלי עניין מועט לציבור.

נתוני הנהלת בתי המשפט לשנת 2013

מקור הנתונים הוא הממונה על חוק חופש המידע לשכה משפטית הנהלת בתי המשפט

בשלוש השנים האחרונות חלה ירידה במספר תיקי עבירות המין הנידונים בבתי המשפט:
בשנת 2013 נפתחו 798 תיקים, לעומת 855 תיקים בשנת 2012, ו-1,008 תיקים בשנת 2011.

נתוני צה"ל לשנת 2013

מקור הנתונים הוא מדור פניות הציבור, ענף קשרי ציבור, חטיבת דובר צה"ל

 • בשנת 2013, היו 561 דיווחים בנסיבות צבאיות על פגיעה מינית בצה"ל. כמו כן היו 396 דיווחים על פגיעה מינית בנסיבות שאינן צבאיות.
 • 49% מהדיווחים היו על פגיעה פיזית
 • ב-61% מהדיווחים לא הוגשה תלונה
 • 91% מהדיווחים היו על פגיעה בנשים, 9% היו על פגיעה בגברים
 • 50% מהפגיעות התבצעו על ידי חוגרים

נתוני הטרדה מינית במקום העבודה לשנת 2013

הדו"ח השנתי של איגוד מרכזי הסיוע לשנת 2014 התמקד בנושא הטרדה מינית בעבודה. להלן נתונים מרכזיים מתוכו:

נתוני מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

בשנים האחרונות ניכרת עליה באחוז הנשים המדווחות על פגיעה מינית בעבודה, מבין כלל הנשים המדווחות על פגיעה מינית. בשנת 2009, 17% מתוך כלל הפניות של בוגרות/ית (מעל גיל 25) למרכזי הסיוע היו על הטרדה מינית במקום העבודה. לעומת זאת, בשנת 2013, 28% מתוך כלל הפניות של בוגרות/ים היו על הטרדה מינית במקום העבודה.

מדובר ב-300 פניות במהלך 2013

כ-94% מהפניות על פגיעה מינית בעבודה היו של נשים (282 פניות), ו-6% מהפניות היו של גברים (18 פניות).

בשישית מהמקרים הוגשה גם תלונה במשטרה (48 מקרים)

קשר עם התוקף

 • 66% נפגעו על ידי מעסיק, מפקד או בעל מרות
 • 27% נפגעו על ידי עמית בעבודה
 • 7% נפגעו על ידי אדם אחר

נתוני נציבות שירות המדינה

בשנת 2013 נפתחו בנציבות שירות המדינה 136 פניות בנושאים של הטרדות מיניות ועבירות מין.

התקיימו כ-30 הליכים משמעתיים, והוגשו 8 תובענות לבית הדין למשמעת.

לנתוני הדו"ח המלאים- לינק לPDF