מרחב בטוח מאלימות מינית בתנועת הצופים

פרויקט זה נוצר מתוך צורך ליצור מרחב בטוח מאלימות מינית הן לחניכי תנועת הצופים והן למדריכיה. חשוב להבין, כי במדינת ישראל לא קיימת כל מדיניות ארצית כוללת למניעת תופעת האלימות המינית בקרב בני-נוער. במסגרת החינוך הפורמלי ההתמודדות עם הנושא מוגבלת, ותלויה לא פעם במנהל, רכזת שכבה או מורה המבינים את חשיבות הנושא. לפיכך, מסגרת חינוך בלתי-פורמלי היא זירה מצוינת לעיסוק בנושא, משום שהיא אינה בירוקרטית ופורמליסטית, ופתוחה יותר לספוג ולהטמיע נושאים ערכיים.

נוסף על כך, אנו יודעות כי בני ובנות נוער חשופים כיום לתכנים אלימים, מיניים ופורנוגרפיים באינטרנט, ברשתות החברתיות ואף בתקשורת הממוסדת. על כן, לא ניתן להפחית בחשיבות העלאת המודעות לנושא והכשרת כל הגורמים הבאים במגע עם בני-הנוער כך שידעו לזהות ולהתמודד בתופעה. חשיבות הפרויקט אף גוברת לאור העובדה כי תנועת הצופים הנה תנועת הנוער הגדולה ביותר בישראל, ולכן התהליך יהווה דוגמה ומודל גם לתנועות נוער ומסגרות חינוך בלתי-פורמלי אחרות בארץ.

הפרויקט כולל פיתוח והטמעה של מודל חינוכי תלת-שנתי למניעה ולהתמודדות עם תופעות אלימות מינית, ומתקיים בשלושה מעגלי השפעה:

  1. הנהגות: הדרג הניהולי בתנועה - רכזים הנהגתיים ומרכזי הנהגות.
  2. שבטים: דרג ביניים: הכשרה למרכזי שבטים ומדריכים
  3. חניכים: הטמעת התוכנית החינוכית בקרב כלל חניכי התנועה

במסגרת הפרויקט, יחשפו קהלי היעד לעולם הפגיעה המינית של בנות ובני נוער. הדרג הניהולי והמדריכים ירכשו כלים לאיתור וזיהוי פגיעה מינית, ויפותחו כלים חינוכיים למניעת התופעה בתנועה, וליצירת מרחב בטוח לכל המגדרים. כמו כן ילמדו תכנים העוסקים בהתנהגות מינית בריאה בקרב חניכים ומחנכים בתנועה.