קווי החירום לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

1202: נשים | 1203: גברים

04-6566813: נשים ערביות | 02-6730002: נשים דתיות | 02-5328000: גברים דתיים
סיוע דרך WhatsApp ב-052-8361202      |    סיוע אונליין בצ'אט (שעות הערב)

פעילים 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע     הנגשת מרכזי הסיוע: לחצו לפרטים

קוד אתי לסיקור תקשורתי לא פוגעני

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בשיתוף המכון לדמוקרטיה ותא העיתונאיות, יצרו קוד שמטרתו להתוות כללי הצגה של עבירות מין בתקשורת.

פגיעה מינית ואלימות מינית מופיעות, מסוקרות ומוצגות בתקשורת כתמונת מראה למתרחש בעולם המציאות. אנו מאמינות כמובן כי הצגת תכנים מכל סוג באמצעי התקשורת היא חלק ממימוש הזכות לחופש ביטוי, ולקיומו של שיח ציבורי עשיר ומגוון. עם זאת, זכות זו צריכה להיות מאוזנת עם החובה להגן על טובת נפגעי עבירות מין, ולהתחשב בגילם, בגרותם ומידת התפתחותם הפיזית והרגשית. כמו כן, יש להבין שמופעי אלימות מינית עשויים לגרום לשחזור הטראומה אצל נפגעות/ים ולתחושת אבדן שליטה מחודשת על חייהם.

למופעים תקשורתיים של פגיעה מינית יש השפעה על תפיסות חברתיות של פגיעה מינית ואונס ולהבניה חברתית של המושגים "נפגעים" ו"פוגעים". הזכות לחופש הביטוי צריכה להיות מאוזנת עם אינטרסים חברתיים רחבים של מאבק בתופעת האלימות המינית, והבנה שייצוגים תקשורתיים של עבירות מין עשויים לעודד את המשך התקיימותה.

בימים אלו אנו עוסקות בהטמעת הקוד האתי בשטח: נפגשנו עם מנהלי תחנות וגופי חדשות, וערכנו סדנאות בגופי תקשורת שונים- ידיעות אחרונות, וואלה, רשות השידור ועוד, והכל במטרה לעורר שיח ודיון ביקורתיים על סיקור לא-פוגעני של עבירות מין.