חוברת המאמרים השנתית בנושא שתיקה והשתקה (2019)

חוברת המאמרים הופקה לרגל אירוע ההתרמה השנתי שלנו, ועוסקת בנושא שתיקה והשתקה. 

המאבק באלימות מינית מאופיין בתנועת מטוטלת – אחרי כל הישג ציבורי שסודק את חומות השתיקה מגיעה נסיגה, תנועת נגד המבקשת לבנות מחדש את החומות ולשמר את הסדר הישן בו הפוגעים יכולים לפגוע באין מפריע. העלאת המודעות מחייבת נקיטת פעולות ושינוי מיידי של המציאות, בעוד שלחברה לא פעם יותר נוח להתעלם וכך להתחמק מאחריות.

בעקבות ההתעוררות הציבורית שהגיעה עם קמפיין #metoo, נראה כי אנחנו בעיצומה של תנועת-נגד נחרצת וכואבת. לצד הכלים "הרגילים" של ההתנגדות כמו האשמת הקורבנות, הטלת ספק באמינותן/ם וניסיון למצוא אינטרסים חבויים לחשיפת הפגיעות, נראה כי בשנים האחרונות נוסף כלי אכזרי במיוחד לארגז הכלים של הפוגעים: תביעות השתקה. באמצעות איומים בתביעה או תביעה בפועל מצליחים הפוגעים להשתיק הלכה למעשה את מי שבחרו לספר את סיפורן/ם בציבור וכופים עליהן/ם פעם נוספת להיות לבד עם הפגיעה (שהופכת לפגיעה כפולה).

בסולידריות עם הנפגעות והנפגעים שתנועת הנגד כופה עליהן/ם לשתוק שוב בניגוד לרצונן/ם, בחרנו לעסוק השנה בנושא השתיקה וההשתקה ולהפנות זרקור אל המנגנונים האישיים והחברתיים שמשמרים את הסוד ומאפשרים את הפגיעה והנצחתה. 

לעיון בחוברת לחצו כאן