הכשרות אנשי מקצוע

על מנת לפעול למיגור תופעת ההטרדה המינית וליצירת סביבת עבודה בטוחה, שוויונית ומכבדת, קובע החוק כי כל ארגון מחויב במינוי אחראי/ת על הטיפול בהטרדות מיניות בתחומו. במסל"ן, אנו מכשירים ממונות וממונים למניעת הטרדה מינית האחראים על נושא זה בארגון, אם בהכשרה תהליכית ואם בהכשרה פרטנית. ההכשרות מתבצעות בהנחיית הצוות המקצועי של מרכז הסיוע ומרצים חיצוניים.

הדרכות לצוותים חינוכיים

כאנשי צוות חינוכי, אתם מהווים חלק בלתי נפרד מעולמם של הילדים, בני הנוער ומשפחותיהם. יום-יום אתם מתמודדים עם הקניית ערכים ועם עיצוב הנורמות האישיות והחברתיות שלהם בתוך מציאות משתנה ומורכבת. פעמים רבות אתם גם מהווים חלק משמעותי ממעגלי התמיכה שלהם. הם רואים בכם מודל לחיקוי ודמות מבוגר משמעותית וזקוקים לקשר עמכם, בתקופות חיים משמעותיות וקריטיות בהתפתחותם ובהתבגרותם. על מנת שתוכלו לקיים עמם שיח פתוח ומקדם בנושאים הקשורים לאלימות ולאלימות מינית, להיות שם בשבילם, לאתר, לזהות ולמנוע מצוקות ופגיעות ובכך לתת מענה נכון ומותאם לצרכיהם, עליכם להכיר את המציאות ואת הנתונים העדכניים בתחום. כמו כן, עליכם להתוודע אל מקורות הסיוע, לרכוש ולפתח כלים ומיומנויות שימושיות שיעמדו לרשותכם בהתמודדות עם נושאים אלו.

הדרכות לצוותים טיפוליים ולאנשי מקצוע

כאנשי צוות טיפולי וכאנשי מקצוע, אתם מהווים חלק בלתי נפרד מעולמם של המטופלים ושל בני משפחותיהם. יום-יום אתם מתמודדים עם הצורך לתת מענה מותאם לצרכים ולקשיים שלהם ועושים למען שיפור תפקודם האישי והחברתי, בתוך מציאות משתנה ומורכבת. פעמים רבות אתם גם מהווים חלק מרכזי במעגלי התמיכה שלהם, מודל לחיקוי ודמות "אחר משמעותי" עבורם. קטינים, נשים וחסרי ישע מהווים את קבוצות האוכלוסייה החשופות במיוחד לאלימות ולפגיעה מינית. כדי להתמודד באופן אחראי ומקצועי עם מניעה, איתור, זיהוי וטיפול באירועים ובהתנהגויות של אלימות ואלימות מינית, עלינו להכיר את ההיבטים, המאפיינים וההשלכות של התופעה. החל מהכרה ביחסנו אליה ועד להבנת כל משמעויותיה השונות והדינאמיקה של הפגיעה המינית המתרחשת ומשפיעה ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה, הקהילה והחברה כולה.

תכנית הכשרה דו שנתית להכשרת מטפלות ומטפלים לטיפול בטראומה מינית

מסל"ן – מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ואלימות בנגב בשיתוף ביה"ס לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר.