התחדשנו בשם חדש ובאתר חדש לצ'אט! בקרו באתר KolMila, הצ'אט של מרכזי הסיוע בכתובת: www.kolmila.org.il

הכשרת אנשי מקצוע במרכז סיוע השרון

רפואה משלימה

מתוך הבנה שגוף ונפש שזורים ומשפיעים זה בזה נותן מרכז סיוע השרון מענה לפניות בנוגע לרפואה משלימה. לשם כך נבנתה במרכז קורס הכשרה ייחודי למטפלים ומטפלות מתחום הרפואה המשלימה, תכני הקורס עוסקים, בין היתר, בהשלכות של פגיעה מתמשכת בילדות, בזיכרון הטראומטי, בסטינג וגבולות בטיפול המשלים עם נפגעות, בטראומטיזציה משנית ועוד.

ביה"ס דעת - קול הלב

בית הספר שם לו כמטרה להקנות לסטודנטים התמצאות עמוקה ומקיפה בתיאוריות החשובות ביותר לתמיכה בטיפול פסיכותרפוייטי דינאמי פרטני ומערכתי. לרכוש יכולת שיפוט קליני לצורך יישום נכון של התיאוריות במצבים וברגעים המשמעותיים  ולהיעזר בתיאוריה על מנת לבסס אמפטיה ולהעריך את המתרחש בתהליך הטיפולי. דגש מיוחד יושם על התמודדות עם תיאוריות מורכבות וקשות להבנה.

בית מדרש "דינה" - סדנה חדשנית לנשות מקצוע בתחום הטיפולי

בית המדרש, כלי לימודי יהודי עתיק, הופך, בעזרת שימוש בשיטות טיפול עכשוויות וידע מתקדם, לפלטפורמה להתמודדות מורכבת ומעמיקה עם פגיעות מיניות ואלימות, ניתוק חברתי ומשפחתי וחוויות של קורבנות ואבדן שליטה.

"מפגיעות להתמודדות" - שילוב כלים ועקרונות של CBT בעבודה עם פגיעה מינית

"מפגיעות להתמודדות" - שילוב כלים ועקרונות של CBT בעבודה עם פגיעה מינית. קורס מקצועי עם הפסיכולוגית עירית סדן. הקורס מיועד לאנשי מקצוע וגורמי טיפול המבקשים להרחיב את הבנתם ואת ארגז הכלים שברשותם בעבודה עם מקרים של פגיעה מינית.