התחדשנו בשם חדש ובאתר חדש לצ'אט! בקרו באתר KolMila, הצ'אט של מרכזי הסיוע בכתובת: www.kolmila.org.il

חינוך פורמלי

סדנאות "יחד בהסכמה- בין מיניות בריאה לפגיעה מינית"

מטרת התוכנית החינוכית בתיכונים ובחטיבות הביניים:

 • העלאת מודעות לתופעת האלימות המינית והבנת שורשיה החברתיים של התופעה.
 • הקניית כלים להבחנה בין התנהגויות מיניות נורמטיביות להתנהגויות מיניות פוגעות.
 • העצמת נערות ונערים- תמיכה בתהליך גיבוש הזהות האישית, המגדרית והחברתית המתרחש בגיל ההתבגרות.
 • הכרות עם רשת התמיכה של מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.

מבנה התוכנית בבתי הספר:

הכנת צוות חינוכי - שיתוף הצוות בתכנים אליהם ייחשפו התלמידות/ים, הצגת הדינמיקה של פגיעה מינית והקניית כלים לזיהוי והתמודדות עם נוער במצבי פגיעה.

עבודה עם התלמידים והתלמידות - התהליך החינוכי מורכב משלושה מפגשים בני שעה וחצי לכל כיתה בשכבה. שני המפגשים הראשונים מופרדים מגדרית (בנים ובנות בנפרד), כאשר מנחה גבר עובד עם הבנים ומנחה אישה עובדת עם הבנות, והמפגש השלישי משותף לכל הכיתה יחד בהנחיית שני המנחים.

עיבוד וסיכום התכנים עם מחנכ/ת הכיתה - כל מחנכ/ת מקבל/ת מערך שיעור מסכם, שמטרתו לסייע בעיבוד התכנים וביצירת "אמנה כיתתית" בנושא אלימות ומרחב אישי.

המסרים המרכזיים העוברים בסדנאות:

 • שבירת המיתוסים הקיימים בהקשר של פגיעות מיניות והכרות עם סוגי התקיפה המינית.
 • פיתוח מודעות להבניה החברתית לתפקידים מיניים של בנים ובנות.
 • הרחבת אפשרויות הבחירה להתנהגות מינית, תוך התמודדות עם מצבים של לחצים חברתיים וחשיבה עצמאית וביקורתית.
 • הסכמה והדדיות- חשיבות בירור ההסכמה והרצון של השני/ה.
 • בין אחריות לאשמה- קיום שיח על התנהגות אחראית בניסיון להימנע מפגיעה במידת האפשר.
 • תקשורת מכבדת- מתן כלים לפיתוח תקשורת מכבדת ושוויונית בין המינים.

מה אומרים הנערים/ות על הסדנאות שלנו?

 • למדתי שמה שאני מרגישה זה יותר חשוב מהכל ושאני צריכה לעשות את מה שבלב שלי ולא לעבור על הגבולות האישיים שלי רק כדי לא להעליב את הצד השני [בת]
 • למדתי שלאף אחד אין זכות לנגוע בך אם את לא רוצה ושכל פעם שנוגעים בי ועושים משהו כנגד רציני זה פגיעה [בת]
 • למדתי כיצד פורנו מרמז מסרים לא נכונים לבנים ולא מכבד בנות ומזלזל [בן]
 • למדתי בסדנא את ההבדל בין אונס לבין הנאה מינית ושאונס הוא למען פגיעה, השפלה וזלזול [בן]
 • "למדתי לא לפעול מתוך לחץ, לא לקרוא למישהו "הומו" או "כוסית" ולהעליב אותו/ה. לדעת שתמיד אפשר להתחרט או להפסיק בהחלטה שלך לשכב" [בת]
 • למדתי בסדנא שגבר צריך להתחשב באשה גם אם היא זורמת איתו [בן]
 • למדתי מתי נחצה גבול בין הסכמה חופשית לאונס [בת]

מטרת התוכניות החינוכיות בבתי ספר יסודיים

 • מטרת הסדנאות היא לדבר עם הילדים והילדות על מיניות בריאה לעומת פוגענית- מבלבלת, להעניק להם/ן כלים לזיהוי הגבולות האישיים, וכן לעודד את התרת קשר השתיקה והמבוכה בשיח סביב המיניות.
 • צוות המנחים/ות במרכז הסיוע עבר הכשרה ייחודית ומכיר את תופעת ההטרדה והפגיעה המינית על כלל היבטיה החברתיים והרגשיים וייחודיותה בקרב ילדים ונוער. בנוסף, לכל המנחים יש רקע טיפולי/ ייעוצי והם בעלי ניסיון ורקע עשיר בהנחיית קבוצות.
 • מסגרת הסדנאות: שתי סדנאות לכיתה העוברות בנפרד לבנים ולבנות [מנחה גבר לבנים ומנחה אישה לבנות]. משך כל סדנא: שעה וחצי.

הנושאים המרכזיים שעולים בסדנאות:

 • על בנות ועל בנים - הבדלים מגדריים בתפקידי הבנים והבנות בכלל ובהקשר המיני בפרט.
 • "מרחב אישי" – מתן כלים לזיהוי המרחב האישי של כל אחת ואחד. על חשיבות בירור ההסכמה לפני כל מגע אינטימי.
 • מגע בטוח ומגע מבלבל - ניתוח מקרים יומיומיים של מגע וזיהוי תחושות פנימיות של נוחות או בלבול סביב כל מגע, תוך התייחסות גם למשחקי החברה הכוללים התנהגויות מיניות. על הלחץ החברתי המשפיע על התנהגויות בין  בנים ובנות.
 • טלוויזיה ופייסבוק - תיווך של תכנים מיניים (מה מציאותי ונכון ומה בעייתי?), מהי הטרדה מינית ברשתות החברתיות? כיצד ניתן להימנע מכך?
 • כלים להבחנה בין "פרטי" ל"ציבורי" ברשתות החברתיות.
 • על רשת התמיכה - על סודות בטוחים ומבלבלים ועל הקשר בין סודות ופגיעות מיניות. על ההבדל בין הצלה להלשנה.
מיקומך באתר:פעילות>חינוך והסברה>חינוך פורמלי