התחדשנו בשם חדש ובאתר חדש לצ'אט! בקרו באתר KolMila, הצ'אט של מרכזי הסיוע בכתובת: www.kolmila.org.il

הכשרת אנשי מקצוע מטפלים

רפואה משלימה

מתוך הבנה שגוף ונפש שזורים ומשפיעים זה בזה נותן מרכז סיוע השרון מענה לפניות בנוגע לרפואה משלימה. לשם כך נבנתה במרכז קורס הכשרה ייחודי למטפלים ומטפלות מתחום הרפואה המשלימה, תכני הקורס עוסקים, בין היתר, בהשלכות של פגיעה מתמשכת בילדות, בזיכרון הטראומטי, בסטינג וגבולות בטיפול המשלים עם נפגעות, בטראומטיזציה משנית ועוד.

להצטרפות לקורס הכשרה או לקבלת מידע נוסף בנודע לטיפול משלים ניתן לפנות לכתובת מייל הבאה:  hotline@1202sharon.org.il