התחדשנו בשם חדש ובאתר חדש לצ'אט! בקרו באתר KolMila, הצ'אט של מרכזי הסיוע בכתובת: www.kolmila.org.il

"מפגיעות להתמודדות" - שילוב כלים ועקרונות של CBT בעבודה עם פגיעה מינית

"מפגיעות להתמודדות" - שילוב כלים ועקרונות של CBT בעבודה עם פגיעה מינית.

קורס מקצועי עם הפסיכולוגית עירית סדן. הקורס מיועד לאנשי מקצוע וגורמי טיפול המבקשים להרחיב את הבנתם ואת ארגז הכלים שברשותם בעבודה עם מקרים של פגיעה מינית.

מפגיעה להתמודדות