התחדשנו בשם חדש ובאתר חדש לצ'אט! בקרו באתר KolMila, הצ'אט של מרכזי הסיוע בכתובת: www.kolmila.org.il

חינוך בלתי פורמלי

מרכז הסיוע מעביר ימי עיון וסדנאות למגוון תנועות נוער, למכינות קדם צבאיות וכן מפעיל קבוצות מנהיגות. לתפיסתנו, למפגש עם הנוער בחינוך הבלתי פורמאלי יש חשיבות רבה, משום שזהו מרחב וולונטרי שמאפשר העמקה בתכני המניעה וכן מעודד לקחת אחריות על מצבי סיכון.

עבודה עם תנועות נוער

עבודתנו עם תנועות הנוער מתמקדת בעיקר בשכבות ההדרכה, מתוך התפיסה שיש לספק למדריכים כלים בעיצוב העבודה החינוכית אל מול חניכיהם. בנוסף, אנו מעבירות קורסי הכשרה מעמיקים לקבוצות מצומצמות בתנועות השונות, המורכבות מאנשים שתפקידם, בין היתר, להיות אמונים על תחום המניעה של אלימות מינית וקידום השיח על מיניות בריאה.

קבוצות מנהיגות

אנו מוצאות חשיבות רבה בעיצוב וגיבוש בני ובנות נוער לכדי סוכני שינוי – שגרירים של נושא האלימות בכלל והאלימות המינית בפרט. קבוצות המנהיגות מורכבות מבני ובנות נוער מובילי דעה, שמומלצים על ידי צוות בית הספר ופועלות לאורך כל שנת הלימודים בשעות אחר הצהריים.

התוכנית הפדגוגית מורכבת משלושה חלקים:

  1. פיתוח מנהיגות ושינוי חברתי.
  2. העצמה אישית ומגדרית.
  3. לימוד ומתן כלים למניעת אלימות מינית.
מיקומך באתר:פעילות>חינוך והסברה>חינוך בלתי פורמלי