מניעת הטרדה מינית בעבודה

החוק למניעת הטרדה מינית נחקק בשנת 1998 במטרה לייצר שינוי חברתי - למנוע פגיעה בחירותו ופרטיותו של אדם, ולקדם שוויון בין המינים. החוק מטיל אחריות על המעביד: להבטיח סביבת עבודה נעימה ובטוחה, נטולת הטרדות מיניות; להביא לידיעת העובדים/ות את האיסור על הטרדה מינית; ולטפל ביעילות במקרים של הטרדה או התנכלות. החוק מכיר כי על מנת ליצור סביבה כזו יש לחייב את הארגון ומנהליו להקפיד על נהלים שימנעו הטרדה מינית.

מרכזי הסיוע מציעים: ליווי וייעוץ לממונה בארגון בנושא הטרדות מיניות, סדנאות והדרכות בנושא מניעת הטרדה מינית (למנהלים/ות, ממונות/ים,  ועובדים/ות), קורסי הכשרה לממונות על מניעת הטרדה מינית בארגון, וליווי וייעוץ לנשים וגברים שהוטרדו מינית במקום העבודה.

הכשרות לממונות

תפקיד הממונה על נושא מניעת הטרדה מינית במקום העבודה הנו תפקיד מורכב ומאתגר. תוך כדי מילוי התפקיד עולות שאלות אודות הגדרת האחריות, אופני הפניה לעמית או מנהל שהוגשה נגדו תלונה, תהיות לגבי גבולותיה של ההטרדה המינית, ודילמות ומחשבות נוספות שההתמודדות איתן אינה פשוטה.

מרכז הסיוע מקיים סדנאות והכשרות לממונות על נושא מניעת הטרדה מינית בארגון. מטרת הסדנאות וההכשרות הנה מתן ידע, כלים, ייעוץ מקצועי ותמיכה החיוניים למילוי התפקיד מורכב של הממונה.

הדרכות בארגונים

מרכז הסיוע מקיים הרצאות וסדנאות על החוק למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה - למנהלים/ות ולעובדים/ות. הסדנאות נוגעים במיתוסים על הטרדה מינית, במשמעויות של החוק למניעת הטרדה מינית, ובחובותיהם וזכויותיהם של עובדים ומנהלים למניעת הטרדה מינית בארגון.

למקומות עבודה - למנהלים ולעובדים - בנושא מיתוסים על הטרדה מינית, החוק למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה, וחובותיהם וזכויותיהם של עובדים ומנהלים למניעת הטרדה מינית בארגון. סדנאות למנהלים/ות עוסקות לעומק יותר בהבנת עיקרי החוק, ובהבנת האחריות האישית של המנהל/ת לנהוג על פי רוח החוק, ולזהות מקרי הטרדה מינית ובחינת דרכי התמודדות שונות.

לפרטים נוספים, ולהזמנת סדנאות והרצאות: סיגל כזום רכזת הסברה - 052-4179717 / hinuch@1202sharon.org.il

למידה נוסף על החוק למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה: www.hatradaminit.co.il