חינוך והסברה

אלימות מינית הנה תופעה חברתית נרחבת, אך הידע והמודעות לגביה בקרב הציבור הרחב מועטים, ומתקיימים סביבה ערפול, השתקה, ופחד.

העלאת מודעות, חינוך למניעת אלימות מינית, והפצת מידע על אלימות מינית, הן מטרות מרכזיות עבור מרכזי הסיוע.

מחלקת חינוך והסברה במרכז סיוע 'תאיר' מקיימת סדנאות, הרצאות וימי עיון למספר קהלי יעד:

בני נוער

כיום, חסרים מרחבים המאפשרים לבנות ובני נוער לדבר בגובה העיניים על מיניות, יחסים בין המינים, ופגיעה מינית.

באמצעות סדנאות המועברות במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בכל אזור השפלה, אנו פועלות להעלאת מודעות לאלימות מינית, ולצמצום ומניעת הפגיעה בקרב בנות ובני נוער.

הסדנאות מונחות על ידי מנחות ומנחים שהוכשרו לכך על ידי מרכז הסיוע.

המנחות משוחחות עם בני הנוער בגובה העיניים על כבוד הדדי ומיניות מכבדת, אי אלימות ושוויון מגדרי. במסגרת הסדנאות אנו מבקשות לבחון את המסרים הקיימים בחברה כלפי נשים וגברים, ואת האופן שבו הם מיושמים ביחסי חיזור וזוגיות. המסרים של הסדנאות נוגעים לכיבוד גבולות, תקשורת, וקיום יחסים מתוך רצון והסכמה חופשית של שני הצדדים.

ב-2014 קיימנו 406 סדנאות בהשתתפות כ-3,600 בנות ובני נוער מאזור השפלה.

כשליש מבני הנוער שהשתתפו בסדנאות שלנו ב-2014 הם בני נוער במצבי סיכון.

אנשי חינוך

מרכז הסיוע מקיים סדנאות לנשות ואנשי חינוך להעלאת מודעות לאיתור וזיהוי ילדים ובני נוער שעברו תקיפה מינית, ולמתן כלים להתמודדות ראשונית עם מקרים של אלימות מינית במסגרות החינוכיות. מטרת הסדנאות הנה גם לשפר את יכולתם של נשות ואנשי חינוך ליצור מרחב ושיח פתוח בנושאים של מיניות ומגדר עם תלמידיהם.

ב-2014 מעל 600 נשות ואנשי חינוך השתתפו בהרצאות, סדנאות וימי עיון של מרכז סיוע 'תאיר'.

הורים

בדומה לעבודתנו עם נשות ואנשי חינוך, מקיים המרכז סדנאות להורים לאיתור וזיהוי פגיעה מינית, ומתן כלים ראשוניים להתמודדות עם מקרים של אלימות מינית, ולניהול שיח פתוח עם ילדיהם בנושאים של מיניות ומגדר. סדנאות להורים מתקיימות בבתי ספר, מרכזים קהילתיים, ומסגרות נוספות.

ב-2014 מעל 700 הורים השתתפו בסדנאות ובימי עיון של מרכז סיוע 'תאיר'.

ימי עיון

ימי העיון הפתוחים לקהל הרחב עוסקים בהיבטים השונים של אלימות מינית והשלכותיה: מימדיה של התופעה, מיתוסים על אלימות מינית, התבגרות מינית של בני נוער, השלכות הפורנוגרפיה והפגיעה המינית ברשתות חברתיות, ונושאים נוספים. ימי העיון מתקיימים לרוב בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות, מוסדות וארגונים נוספים במרחב הפעילות שלנו, ומטרתם להגיע לקהלים רחבים יותר.

לפרטים נוספים, והזמנת סדנאות, הרצאות, וימי עיון: רכזת חינוך - 052-4348887 או education@tair1202.org.

מיקומך באתר:פעילות>חינוך והסברה>