הכשרות לאנשי מקצוע

מרכז הסיוע מקיים ימי למידה קבוצתיים והכשרות לנשות ואנשי מקצוע בתחומי הטיפול, הרווחה, הבריאות והחוק: להקניית כלים לזיהוי ואיתור נפגעות תקיפה מינית, ולשיפור והנגשת הטיפול בנפגעות תקיפה מינית באזור והבנה של מהי פגיעה מינית, ייחודיות הטראומה המינית והשלכותיה.

המרכז תומך ומדריך באופן שוטף נשות ואנשי מקצוע אשר פוגשות/ים נפגעות תקיפה מינית במסגרת עבודתן/ם.

בכל שנה אנו נפגשות עם כ-350 נשות ואנשי מקצוע במסגרת הרצאות, הדרכות, והכשרות שאנו מקיימות, וכן במסגרת קשרי עבודה שוטפים עם גורמים מקצועיים סביב טיפול בפניות.

ימי למידה

ימי למידה קבוצתיים מתקיימים בשיתוף עם גופים שונים בקהילה - מחלקות רווחה, עמותות, יחידות בגופים ציבוריים, ועוד - ועל פי הצורך והידע של אותם גופים. הם כוללים: מידע על הממדים של אלימות מינית כתופעה חברתית; מידע על ההשלכות הקשות והנרחבות של פגיעה מינית; רקע על טיפול בטראומה מינית; רקע על השירותים הניתנים על ידי מרכז הסיוע ועל ידי גורמים אחרים בקהילה; מידע על ההליכים המשפטיים (הפלילי והאזרחי) במקרים של תקיפה מינית, והליווי של המרכז בהליכים אלו למיצוי הזכויות של הנפגעת.

לפרטים נוספים והזמנת הרצאות וימי למידה: מנהלת מקצועית – 08-9496019

הכשרות לאנשי טיפול

בכל שנה מקיים המרכז הכשרות לטיפול בטראומה מינית לנשות ואנשי טיפול אשר במסגרת עבודתם הקלינית פוגשים נפגעות תקיפה מינית. קורס ההכשרה מתמקד במתן כלים לזיהוי, אבחון וטיפול בנפגעות תקיפה מינית, ובהדרכה סביב סיפורי מקרה מתוך ניסיונם המקצועי של המשתתפים בקורס. הקורס כולל תכנים תיאורטיים הקשורים לתוכן ולתהליך הטיפול בנפגעות תקיפה מינית, וביניהם: תופעת הפגיעה המינית בגילוי עריות ובילדות; השפעות הפגיעה לטווח ארוך ולטווח קצר; יחסי הטיפול; עקרונות הטיפול בנפגעות ותהליך הטיפול וההחלמה. הקורס דן בסוגי התערבות שונים ובדילמות הקשורות בייחודיות שבטיפול בנפגעות ובנפגעי תקיפה מינית.

מטרתנו בקיום ההכשרות הנה להרחיב את מעגל המטפלות והמטפלים באזור השפלה שיכול להגיש סיוע לנפגעות.

לפרטים נוספים דורית רכזת הכשרות מקצועיות 052-5565499

הכשרה לשוטרים ולחוקרים

מרכז הסיוע מקיים תכניות הכשרה לחוקרים, שוטרים, שופטים ופרקליטים סביב ההשלכות של טראומה מינית בהקשר של ההליך הפלילי.