הישגים

סיוע פרטני

4,500 שיחות סיוע מתקבלות מדי שנה במרכז. מדי יום מתקבלות במרכז כ-3 פניות חדשות בממוצע. צוות הסיוע נפגש במהלך כל שנה עם כ-300 פונות ובני משפחותיהן. כך בכל שנה המרכז מסייע למאות נפגעות/ים באופן ישיר, ולאלפי בני משפחה, חברות וחברים קרובים ועמיתים באופן עקיף. ההשלכות של פגיעה מינית הן השלכות רחבות המשפיעות על כל תחומי החיים - משפחה, קריירה, לימודים, ובריאות פיזית ונפשית. לכן הסיוע שניתן לכל נפגעת משליך על הקרובים אליה, ומשפיע על רווחתם.

הנגשת המענים בקהילה

כ-350 נשות ואנשי מקצוע מתחומי הרווחה, הטיפול, הבריאות והחוק משתתפים מדי שנה בהדרכות, הרצאות והכשרות שמקיים צוות המרכז. אנו פועלות בכל שנה להרחבת מעגל נשות ואנשי המקצוע מתחומי הרווחה, החינוך, החוק והבריאות אשר מודעים ומכירים את השירותים של מרכז הסיוע ואשר פונים לקבלת ליווי של נשות הצוות במרכז סביב מקרים המטופלים על ידם.

חינוך

ב-2014 פעילות מחלקת החינוך של מרכז הסיוע התרחבה בכ-20%: התקיימו 406 סדנאות בהשתתפות כ-3,600 בנות ובני נוער במסגרות חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי באזור, וכן ימי עיון וסדנאות בהשתתפות כ-600 נשות ואנשי חינוך וכ-700 הורים. באמצעות חשיפת מספר רב יותר של בנות ובני נוער לסדנאות להעלאת מודעות ומניעת אלימות מינית, והרחבת מספר אנשי החינוך והורים אשר רוכשים כלים לניהול שיח פתוח עם בני נוער בנושאים של מיניות ומגדר. אנו פועלות להשפיע על התפישות המגדריות והמיניות של בני הנוער, על ההתנהגות שלהם, ויצירת מרחב בטוח יותר עבורם.

הרחבת קהלי היעד בחינוך

מעל רבע מבני הנוער שהשתתפו בסדנאות החינוך של המרכז ב-2014 הנם בני נוער במצבי סיכון. בשנה וחצי האחרונות הורחבה פעילות המרכז המיועדת לקהל יעד זה, כולל הכשרת מנחות ופיתוח מערכים. אנו ממשיכות בפיתוח וקידום פעילות חינוך להעלאת מודעות ולמניעת אלימות מינית בקרב נוער בסיכון באזור השפלה.

פיתוח תכנית התערבות חדשנית

בין השנים 2008 ועד 2013 מרכז הסיוע יזם, הקים ופיתח את פרויקט 'מאור' לאיתור וטיפול בילדים ובני נוער (מלידה ועד גיל 18) שנפגעו מינית. הפרויקט התאפשר הודות לשותפות ולתמיכה של הקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי, וקרן רש"י. לאחר תקופת הקמה ופיתוח הפרויקט יצא לעצמאות, ומופעל כיום על ידי משרד הרווחה, ברשויות מקומיות באזור השפלה. פרויקט 'מאור' נותן מענה טיפולי הכולל טיפול בילדים שנפגעו מינית, והדרכה עבור הוריהם. המענה הטיפולי ניתן גם למשפחות וגם לקהילות בהן התרחשה פגיעה, וכן עוסק בהסברה והפצת ידע למניעה ראשונית בקרב הקהל הרחב.

מיקומך באתר:אודות>הישגים>