מניעת הטרדה מינית בארגונים ומקומות עבודה

החוק למניעת הטרדה מינית נחקק בשנת 1998, במטרה לייצר שינוי חברתי - למנוע פגיעה בחירותו ופרטיותו של האדם, ולקדם את השוויון בין המינים. החוק מטיל אחריות על המעביד לייצר אווירת סביבת עבודה נעימה ונטולת הטרדות מיניות, ומכיר בכך כי על מנת ליצור סביבה כזו יש לחייב את הארגון ומנהליו להקפיד על נהלים שימנעו הטרדה מינית.

מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בירושלים עוסק במשך שנים רבות בפעילויות הסברה למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, ולהגברת מודעות לנושא בקרב אוכלוסיות שונות. הניסיון שצברנו בעבודה עם ארגונים, עמותות וכדומה, מראה כי יש עדיפות לתהליך המתחיל בשכבת הניהול ומתמקד בהבנה מעמיקה של המנהלים את תופעת ההטרדה המינית ואת חובותיהם במסגרת החוק, וממשיך בסדנאות לעובדים/ות.

אנו מציעות מספר סוגי הכשרה והדרכה:

הכשרות לממונות: הממונה במקום העבודה אחראית על טיפול ומתן מענה להטרדות במקום העבודה, ועל מניעת הטרדות מיניות. תפקיד הממונה הנו מורכב ומאתגר. תוך כדי מילוי התפקיד עולות שאלות אודות הגדרת האחריות, אופני פניה לעמית או מנהל שהוגשה נגדם תלונה, תהיות לגביי גבולותיה של ההטרדה המינית ועוד דילמות ומחשבות שההתמודדות איתן אינה קלה. מרכזי הסיוע מקיימים הכשרות לממונות על הטרדות מיניות במקום העבודה, ימי עיון וסדנאות בהן ניתנים ידע וכלים, יעוץ מקצועי ותמיכה החיוניים למילוי תפקיד מורכב זה.

הדרכות בארגונים: אנו מקיימות מבחר של סדנאות והרצאות לעובדים במקומות העבודה. ההרצאות והסדנאות מאפשרות היכרות עם התופעה, עם החוק למניעת הטרדה מינית, ועם האפשרויות העומדות בפני אישה או גבר שחוו הטרדה במקום העבודה. בסדנאות מתאפשר גם עיסוק לעומק בדוגמאות אפורות רלבנטיות מתוך חיי מוסדות אקדמיים ומחיי מקומות עבודה (בהתאם לקהל היעד).

הדרכות למנהלות/ים: הדרכות אלה נעשות בקבוצות קטנות, ומאפשרות היכרות מעמיקה עם החוק למניעת הטרדה מינית תוך דגש על התנהלות במסגרת יחסי מרות וחובות המעביד. בסדנאות מועברים כלים מעשיים ליצירת סביבת עבודה/לימודים בטוחה מהטרדה ולשיחה אישית עם עובד/ת או סטודנט/ית שפונה אל המנהל/ת המרצה הבכיר/ה על רקע הטרדה מינית – מה מותר ומה אסור לעשות על פי חוק. את הכלים והידע של סדנה זו אנו מטמיעות באמצעות דיון במצבים אפורים ומבלבלים, ומענה על שאלות ודילמות מתוך חיי הארגון.

ליצירת קשר והזמנת מפגשים: רכזת חינוך והסברה 052-4224603 education@jrcc1202.org