מניעת הטרדה מינית בעבודה

החוק למניעת הטרדה מינית נחקק בשנת 1998, במטרה לייצר שינוי חברתי- למנוע פגיעה בחירותו ופרטיותו של האדם, ולקדם את השוויון בין המינים. החוק מטיל אחריות על המעביד לייצר אווירת סביבת עבודה נעימה ונטולת הטרדות מיניות, ומכיר בכך כי על מנת ליצור סביבה כזו יש לחייב את הארגון ומנהליו להקפיד על נהלים שימנעו הטרדה מינית.

הכשרות לממונות: תפקיד הממונה על הטרדות מיניות במקום העבודה הנו מורכב ומאתגר. תוך כדי מילוי התפקיד עולות שאלות אודות הגדרת האחריות, אופני פניה לעמית או מנהל שהוגשה נגדם תלונה, תהיות לגביי גבולותיה של ההטרדה המינית ועוד דילמות ומחשבות שההתמודדות איתן אינה קלה. מרכזי הסיוע מקיימים ימי עיון וסדנאות לממונות על הטרדה מינית במקום העבודה בהן ניתנים ידע וכלים, יעוץ מקצועי ותמיכה החיוניים למילוי תפקיד מורכב זה.

הדרכות בארגונים: מרכזי הסיוע השונים מקיימים מבחר של סדנאות והרצאות למקומות עבודה - למעבידים ולעובדים. בסדנאות עוסקים במיתוסים על הטרדה מינית, מתקיימים דיונים מעמיקים בחוק ונבחנים חובותיהם וזכויותיהם של עובדים ומנהלים.

הדרכות למנהלים: בחלק ממרכזי הסיוע השונים מקיימים סדנאות למנהלים אשר במהלכן מתעמקים בהבנת עיקרי החוק, בקבלת האחריות האישית של המנהל לנהוג על פי רוח החוק ובזיהוי מקרי הטרדה מינית בעבודה ובחינת דרכי התמודדות שונות איתם.