לדף הבית
צרו קשר
לדף הבית
ענישה בעבירות מין

ככלל, לכל עבירה המפורטת בחוק העונשין קבוע עונש, והוא העונש המקסימלי דהיינו העונש המירבי ביותר אותו יכול בית המשפט להטיל על הנאשם.

בעבירות מסוימות, בנוסף לעונש המקסימלי קיים עונש מינימלי אשר הוא העונש המועט ביותר אותו יכול לפסוק בית המשפט לנאשם. בית המשפט רשאי לחרוג מגבולות עונש המינימום רק על פי טעמים מיוחדים שיירשמו. הגבלת שיקול הדעת של בית המשפט מוצדקת בשל חומרת העבירות.

בעבירות מין חמורות קבוע עונש מינימום, שהוא רבע מהעונש המקסימלי. ככלל, בית המשפט לא יכול לפסוק כי העונש המינימלי יהיה כולו על תנאי.

החוק הפלילי מבחין בין שלוש דרגות חומרה בעבירות פליליות (סעיף 24 לחוק העונשין, התשל"ז-1977):

  1. פשע - עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים.
  2. עוון - עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה שאורכה נע בין 3 חודשים ו-3 שנים (כולל).
  3. חטא - עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה בת פחות מ-3 חודשים.

להלן טבלה המפרטת את עבירות המין השונות והעונשים הקבועים להן. העונשים מנויים בשנות מאסר, שיכולות להיות בדרך של מאסר בפועל או מאסר על תנאי, אלא אם צויין אחרת. מרבית עבירות המין, כפי שניתן לראות בטבלה, מהוות פשעים, ומקצתן - עוונות.

נוסף לכך, לפי סעיף 77 לחוק העונשין, בית המשפט רשאי לחייב את עבריין המין לפצות את הנפגעת או הנפגע בשל הנזק והסבל שנגרמו, עד לסכום של 228,000 ש"ח.

להסבר מקיף על העבירות ראו פרק עבירות מין

עבירה

עונש מקסימלי

עונש מינימלי

אינוס

בעילת אישה -

1. שלא בהסכמתה החופשית.

2. אם ההסכמה הושגה במרמה.

3. כשטרם מלאו לאשה ארבע עשרה שנים.

4. תוך ניצול מצב בו האשה מעורפלת, שרויה בחוסר הכרה או מצב אחר (גם מחלת נפש או ליקוי שכלי) שמונע ממנה לתת את הסכמתה החופשית.

5. כשההסכמה ניתנה עקב ניצול יחסי מרות בעבודה או במתן שרות (רופא לדוג'), תוך תלות מסוימת של הקורבן בתוקף..

16 שנים

4 שנים

 

אינוס בנסיבות מחמירות*:

1. אינוס קטינה מתחת לגיל 16 ללא הסכמה או שהסכמתה הושגה במרמה או תוך ניצול מצבה.

2. אינוס תוך שימוש בנשק קר או חם.

3. אינוס תוך גרימת חבלה גופנית/נפשית או היריון.

4. אינוס תוך התעללות באישה.

5. אינוס בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד לביצוע האונס.

20 שנים

5 שנים

 

בעילה אסורה בהסכמה

  • בעילת קטינה בין הגילאים 14-16 מחוץ למסגרת הנישואין.
  • בעילת קטינה בין הגילאים 16-18, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין. 

5 שנים

 

 

בעילה של אשה מעל גיל 18 תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין על-ידי אדם נשוי המתחזה לפנוי

3 שנים

 

מעשה סדום

מעשה סדום בנסיבות אונס

בנסיבות מחמירות

16 שנים

20 שנים

 

 

מעשה סדום

5 שנים

 

 

מעשה סדום של אדם מעל גיל 18 תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות

3 שנים

 

 

מעשה מגונה

 

מעשה מגונה בנסיבות אונס (למשל, תוך ניצול היותה חולת נפש) או תוך שימוש בכוח

7 שנים

 

שנה ותשעה חודשים

 

מעשה מגונה בנסיבות מחמירות

10 שנים

שנתיים וחצי

 

מעשה מגונה

3 שנים

 

 

מעשה מגונה בקטין מעל גיל 14 תוך ניצול יחסי תלות או מרות

4 שנים

 

 

מעשה מגונה באדם מעל גיל 18 תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות

שנתיים

 

 

מעשה מגונה בפומבי

שנה

 

 

מעשה מגונה בפומבי בפני אדם שטרם מלאו לו 16 שנה

3 שנים

 

 

עבירות מין במשפחה

עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על קטין חסר ישע

20 שנים

5 שנים

 

בעילת אישה שהיא בת משפחה ובין גילאי 14-21

16 שנים

4 שנים

 

מעשה סדום בבן משפחה שהינו בן 14-21

16 שנים

4 שנים

 

 

מעשה מגונה ע"י בן משפחה או אחראי על חסר ישע*

בין 2-15 שנים

לעבירה שדינה 10 שנים – עונש מינימום של 2.5 שנים

לעבירה שדינה 15 שנים –

עונש מינימום 3 שנים ותשעה חודשים

סחר בבני אדם

סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

16 שנים

4 שנים

 

סחר בבני אדם לעיסוק בזנות כשהנפגע הוא קטין

20 שנה

5 שנים

הטרדה מינית

הטרדה מינית

שנתיים

 

 

התנכלות

3 שנים

 

 

הטרדה מינית והתנכלות

4 שנים

 

* ראו פירוט בפרק עבירות המין

בינואר 2003 הוצאה הנחיית פרקליט המדינה מס' 9.8 שעניינה מדיניות הענישה בעבירות מין ועיקרה הנחייה לבקש ענישה מקסימלית בעבירות מין קשות בתוך המשפחה לאור חשיפה מרובה בשנים האחרונות של עבירות מין רבות וקשות שהתבצעו במסגרת המשפחה.


תאריך עדכון: 30.04.2007.

.................................................................................................................................
הגבלות על עבריני מין שהורשעו
ענישה בעבירות מין
הערכת מסוכנות של עבריני מין

 


 התכנים והמידע באתר הינם כלליים וחלקיים בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
 המידע המובא באתר אינו מהווה ייעוץ מקצועי ואינו תחליף לייעוץ. בכל מקרה, יש לבחון כל
 מקרה לנסיבותיו המיוחדות ולהתייעץ באופן פרטני עם איש מקצוע מתאים  בשום מקרה אין
 לראות במידע באתר משום המלצה לפעולה או להימנעות מכל פעולה שהיא.

 בעלי האתר ו/או מארחיו לא ישאו בכל אחריות לכל מעשה ו/או מחדל ו/או נזק שייגרמו בשל
 השימוש באתר או ההסתמכות על האמור בו.