הכשרת צוותים מקצועיים

מועד הטיפול בפגיעה מינית משמעותי ביותר, שכן ככל שעובר הזמן מהתרחשות הפגיעה ועד הטיפול בה, הולך ומצטבר נזק נפשי רב המתבטא בסימפטומים פסיכולוגיים ופיסיים הפוגעים בתפקוד.

בפועל, קיים מחסור בידע אודות טיפול בטראומה מינית בקרב מטפלים והיעדר התייחסות לנושא בתוכניות הלימוד והכשרה. המרכזים הטיפוליים המופעלים על ידי המדינה מלאים עד אפס מקום ואילו מחירי הטיפול בשוק הפרטי גבוהים ובלתי אפשריים עבור רבות ורבים מהנפגעות/ים. גם מי שידן/ם משגת, מטופלות/ים לא פעם על ידי אנשי טיפול חסרי ידע וכלים בתחום ולכן לא אפקטיביים.

זו מציאות בלתי נסבלת, בה נפגעות ונפגעים רבים נותרים בודדים במערכה ללא טיפול הולם.

מרכז הסיוע פועל לאפשר לכל נפגעת ונפגע טיפול זמין, מקצועי, שווה לכל נפש, סמוך ככל שניתן למועד הפגיעה, הן באמצעות הרחבת קהיליית המטפלים בפגיעה מינית, ציבוריים ופרטיים כאחד והעמקת התמחותם ומקצועיותם והן באמצעות סבסוד טיפול פרטני לעשרות נפגעים/ות בשנה.

הרחבת קהיליית המטפלים והתמקצעותה, תאפשר זיהוי נפגעות/ים ומתן טיפול מקצועי מותאם וכן תעמיק את השותפות במאבק למניעת אלימות מינית בין מרכז הסיוע לבין הקהילייה הטיפולית.

לשם כך מקיים מרכז הסיוע מגוון הכשרות ומפגשים מקצועיים:

  • ימי עיון
  • הכשרות עיוניות המקנות ידע תיאורטי בתחום הפגיעה המינית והטיפול בה
  • הכשרות מעשיות, כולל פרקטיקום
  • הדרכות פרטניות וקבוצתיות, ממוקדות ומתמשכות
  • התייעצויות
  • הרצאות והשתלמויות ממוקדות נושא 

הקהלים העיקריים להכשרות אלה הם אנשי טיפול העובדים במסגרות ומוסדות שונים ובהם:

אחיות פסיכיאטריות וסיעודיות, רופאים, עובדי קידום נוער, עובדי השב"ס, יוהל"ן, פקידי סעד, מחלקות קליטת עלייה, ארגוני בריאות הנפש, מרכז לגיל הרך, תכנית הכשרת מטפלות/ים לטיפול בטראומה מינית בשיתוף היחידה ללימודי המשך באוניברסיטת בר אילן, סטודנטיות לעבודה סוציאלית, ארגוני מגזר שלישי ועוד

הכשרה ייחודית למטפלים בקהילה החרדית:

בקהילה החרדית, קשר השתיקה והחשאיות כבד שבעתיים, בשל הבידול מכלל האוכלוסייה, ההקפדה המחמירה על גבולות חברתיים ואורח החיים והקהילה ההומוגניים. כל גילוי של פגיעה מינית נתפס כפגיעה לא רק ביחיד, אלא בכל המערכות הסובבות אותו, במערכת המשפחתית השמורה, בגבולות החברה במערכת המוסר וההלכה. יתרה מכך, הרצון להתבדל מעל העולם החילוני מוליד מדיניות של פיתרון בעיות בתוך הקהילה. משום כך, הצורך בהכשרה מותאמת לאנשי מקצוע טיפוליים במגזר החרדי קריטית ודחופה במיוחד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל קוי הסיוע 1202-נשים, 1203-גברים 

או לפנות לרכזת א/נשי מקצוע, עינב הסטן therapy@ta1202.org