הכשרת ממונות מניעת הטרדה מינית בעבודה

ההכשרה המקיפה ביותר המעניקה היכרות עם החוק למניעת הטרדה מינית ועם תפקיד הממונה, כלים לסיוע ראשוני למתלונן/ת, למידת כלי ייחודי לביצוע תחקיר ותשאול, ויצירת סביבת עבודה בטוחה מהטרדה מינית.

הכשרת צוותים מקצועיים

מועד הטיפול בפגיעה מינית משמעותי ביותר, שכן ככל שעובר הזמן מהתרחשות הפגיעה ועד הטיפול בה, הולך ומצטבר נזק נפשי רב המתבטא בסימפטומים פסיכולוגיים ופיסיים הפוגעים בתפקוד. בפועל, קיים מחסור בידע אודות טיפול בטראומה מינית בקרב מטפלים והיעדר התייחסות לנושא בתוכניות הלימוד והכשרה. המרכזים הטיפוליים המופעלים על ידי המדינה מלאים עד אפס מקום ואילו מחירי הטיפול בשוק הפרטי גבוהים ובלתי אפשריים עבור רבות מהנפגעות. גם אלה שידן משגת, מטופלות לא פעם על ידי אנשי טיפול חסרי ידע וכלים בתחום ולכן לא אפקטיביים.