מיקומך באתר:שירותים>חינוך והסברה>

חינוך והסברה במרכז סיוע תל אביב

המחלקה החינוכית של מרכז סיוע ת"א

מחלקת החינוך במרכז הסיוע פיתחה תוכנית חינוכית מיוחדת העוסקת בפגיעה מינית והשלכותיה האישיות והחברתיות, וכוללת מערך של סדנאות והרצאות המועברות על ידי מנחות ומנחים שהוכשרו במיוחד לצורך כך. הסדנאות וההרצאות עוסקות בתכנים רגישים הרלוונטיים לכל אחת ואחד, מאפשרות שיח חופשי ובטוח ומעניקות מידע וכלים להתמודדות.

'ביחד' - סדנאות לבני נוער

מחלקת החינוך של מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ת"א מציעה מערך סדנאות בנושא מיניות ומניעת אלימות מינית לבני נוער ולצוותים חינוכיים במסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות. הסדנאות מועברות על ידי מנחות ומנחים מקצועיים, אשר עברו הכשרה ייעודית להנחיית סדנאות בנושא, ונעשה בהן שימוש במתודות, סרטונים, סיפורי מקרה ועזרים שונים. תכני הסדנאות מותאמים לשלב ההתפתחותי ולמאפייני הגיל, תוך היכרות עם עולמם של בני הנוער והחוויות המיניות שלהן/ם בגיל זה.

סדנאות לנוער במצבי סיכון

מחלקת החינוך של מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ת"א מציעה מערך סדנאות וקבוצות פסיכו חינוכיות בנושא מיניות ומניעת אלימות מינית עבור נערים ונערות במצבי סיכון ועבור הצוותים חינוכיים וטיפוליים במסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות. פרויקט זה מתקיים בקרב בני/בנות נוער אשר לרוב אינם/ן פונות/ים למרכז כגון נערות/ים אשר מטופלות/ים בפנימיות ומוסדות שונים, עולות/ים חדשות/ים (חלקם/ן מאתיופיה) ונערות דתיות בבתי ספר דתיים וסמינרים וכן לצוות החינוכי- טיפולי אשר עובד עימן. בכך מתאפשרת הנגשה של הסיוע לאוכלוסיות מודרות הנמצאות בשוליים של החברה הישראלית.

המחלקה לציבור הדתי והחרדי

המחלקה לציבור הדתי והחרדי עוסקת בסיוע, העלאת מודעת והנגשת מידע. השרות מותאם לצרכים היחודיים של קהלים אלו וניתן, ע"פ רצון הפונה, ע"י נשים וגברים דתיים וחרדים. המחלקה מקיימת סדנאות לבני נוער במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות כדוגמת אולפנות, ישיבות, תיכונים, בתים חמים, תנועות נוער וכן מעבירה מפגשי הכשרה לצוותי הוראה, חינוך וטיפול. קהל יעד נוסף של הנחלקה הוא הורים ולפיכך מתקיימות קבוצות הורים ופגישות פרטניות.

מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה

בשנת 1998 נחקק החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה. מאז, חל גידול במספר הפניות לקוי החירום של מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בנושא הטרדה מינית בעבודה. מרכז הסיוע מעניק סיוע למי שהוטרד/ה מינית במקום העבודה ופועל לצמצום שיעור התופעה בישראל. כמו כן, מרכז הסיוע מעניק תמיכה מקצועית לממונות ולמעסיקים בנושא מניעת הטרדה מינית וליווי ויעוץ לממונה בארגון בנושא הטרדות מיניות. הייעוץ ניתן חינם לכל אורך הדרך. סדנאות והדרכות בנושא מניעת הטרדה מינית למנהלים/ות, עובדים/ות, סגל אקדמאי ומנהלי באוניברסיטאות, סטודנטים/יות.

הנחיית סדנאות למניעת אלימות מינית ולקידום מיניות הדדית ומכבדת בקרב בני נוער

מוטרד/ת ממקרי האלימות המינית שמתפרסמים מדי יום בתקשורת? מרגיש/ה שהגיע הזמן לעשות עם זה משהו?
הצטרפ/י לצוות המנחות/ים של מרכז הסיוע ובוא/י לשנות את העולם!